Trang

11 tháng 7, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 8-13 ĐỊNH MỆNHKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương

Phần Thứ Hai
- Chương 08 -

13.      ĐỊNH MỆNH (Gv8, 1-17)
Nào ai mơ tưởng được khôn ngoan
Giải nghĩa nhân sinh cách rõ ràng
Điều khôn tác tạo thêm ngời sáng
Cứng cỏi trở nên rất dịu dàng 

Vương lệnh thực thi phải giữ gìn
Và lời Thiên Chúa tạc như in
Đừng nên cưỡng lại nguy nàn đến
Tai họa dồn vào khó tấu xin

Tuân hành mệnh lệnh tất cư an
Thời vận nhìn xa hãy bảo toàn
Bất cứ nguyên do đều có gốc
Mang ra thẩm xét cách đường hoàng

Sầu buồn nỗi khổ nặng đè vai
Nào biết điểu gì xảy vị lai
Sinh khí làm sao cầm giữ lại
Ngày chết liền kề có biết hay

Tang ma kẻ ác trọng vô ngần
Mả đẹp mồ xinh gấp bội lần
Nghĩa địa rộn ràng nghinh xác chết
Đi vào quên lãng lại phù vân

Án báo phạt trừng có vội đâu
Con người hờ hững ngỡ không sao!
Làm chi hạnh phúc bày gian ác
Trước mặt Thiên nhan nộ khí trào

Ngược đời công chính cứ lao đao
Còn kẻ gian manh lại số đào
Định phận hai đàng đà sắp sẵn
Đòn cân công lý đợi ngày sau

Không có nhận xét nào: