Trang

3 tháng 7, 2013

VỊNH HẬU XUÂN HƯƠNG 18

VỊNH RỐN
Tớ có đầu tiên trước lọt lòng
Một phần bà mụ cắt đem chôn
Bên eo lồi nổi im thin thít
Dưới ngực sâu chìm lặng vắng không
Thuở trước vây che bưng phụ nữ
Bây giờ lộ hở nhát đàn ông
Áo cao váy xệ huyênh hoang nổ:
Vũ trụ ta này một túi khôn!!
Bongtaduong

VỊNH TAY
Bác mẹ sinh thành rõ giỏi hay
Mọc từ hốc nách đủ đôi tay
Hai mu múp múp khum khum khéo
Mười ngón xinh xinh máy máy tài
Sột soạt đếm gì em hí hửng?
Lần mò sờ ấy chị mê say!
Rờ- ôm- nắn- vuốt cần ngay đến
Hội ngộ tương phùng lại có ngay
Bongtaduong

VỊNH CHÂN
Bác mẹ sinh ra có cái phần
Mọc ra từ háng chả tần ngần
Đôi đầu phía trước xương khô ngắc
Cặp bụng đằng sau thịt béo vần
Bốn mắt không tròng dương giả bộ
Hai mu chẳng động úp trơ sần
Mắt mù giám khảo tôn hoa hậu
Là bởi em dài nách trổ chân
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: