Trang

5 tháng 7, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 6-10 TỰ VẤNKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương

Phần Thứ Nhất
- Chương 06 –

10.      TỰ VẤN (Gv 6, 1-12)
Thiên chúa ban nhiều lại lấy đi
Tiền tài danh vọng thịnh rồi suy
Để cho trần thế điều chiêm nghiệm
Hai chữ phù vân gặt hái gì!

Con đàn cháu đống sống trăm năm
Chết lại bơ vơ chẳng  đất nằm
Bất hạnh hơn là thai phụ nọ
Hài nhi uổng tử thật âm thầm

Chết yểu thai nhi chẳng trống kèn
Mặt trời đâu thấy chỉ màu đen
Chôn vùi một kiếp trong tăm tối
Hạnh phúc hơn là lão thọ trên

Dẫu sống trăm năm cứ não phiền
Ích gì lại chuốc đủ oan khiên
Con đường định mệnh đi về đích
Huyệt mộ sau cùng thật hiển nhiên

Cửa hang khổ ải chỉ do mồm
Thèm muốn bao giờ thỏa mãn xong
Khôn dại hai đường đều miệng cả
Thả mồi bắt bóng thật long đong

Tôi có là chi hiện hữu thôi
Cớ gì tranh luận mỏi đầu môi
Nói nhiều vô ích thêm huyền hão
Lợi lộc đâu đâu kẻ lắm lời

Hỏi rằng ai biết kiếp phù du
Cuộc sống ra sao cứ mịt mù
Nhắm mắt xuôi tay đời chấm hết
Còn gì sau đó tiếp ngàn thu???

Không có nhận xét nào: