Trang

30 tháng 7, 2013

THƠ ĐƯỜNG ...HƯNG
PHẬT CHÚA: NGUYỄN PHÚC CHU
Minh Chúa Phúc Chu rõ cột rường
Nam hành khai phá rộng biên cương
Xây chùa tích đức tâm ngời sáng
Mở cõi an dân trí tỏ tường
Mắt hướng dân tình chăm hữu hiệu
Tai nghe kinh kệ thoát vô thường
Nhiều con lắm cháu ngai viên mãn
Để lại muôn đời sáng mẫu gương
Bongtaduong


PHẬT VƯƠNG: TRẦN NHÂN TÔNG
Hai lần đánh đuổi giặc Nguyên Mông
Khoác áo cà sa thoát bụi hồng
Yên tử u nhàn nay tịch tịnh
Thăng long nhộn nhịp cũng phù không
Quân vương dũng lược an mưu trí
Hòa thượng từ bi thắng dục lòng
Sư tổ Trúc Lâm vang sử Việt
Cư trần lạc đạo tuyệt minh thông
Bongtaduong


NHÂN VƯƠNG: TRẦN THÁNH TÔNG
Văn võ song toàn xứng đế vương
Nước nhà độc lập nhất hùng phương
Ngoại giao mềm dẻo thành an thịnh
Nội trị công minh tạo phú cường
Hoàng tộc đồng lòng vui ấm áp
Dân tình nhất trí sống yêu thương
Nhân từ đại độ bình thiên hạ
Tài trí hoàng triều khiển kỷ cương
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: