Trang

31 tháng 7, 2013

THƠ ĐƯỜNG...MÃNH

MÃNH TƯỚNG: TRÂN HƯNG ĐẠO
Văn võ song toàn dậy núi sông
Chư dân đại nghị hội Diên Hồng
Điều binh tiến thủ rơi gan Thát
Khiển tướng tung hoành vỡ mật Mông
Chục trận truy càn xương chất núi
Ba lần quét sạch máu thành sông
Thoát Hoan kinh hoảng bay hồn vía
Vỡ mộng xâm lăng trốn ống đồng
 Bongtaduong


MÃNH VƯƠNG: NGÔ QUYỀN
Chấm dứt lầm than chục kỷ nguyên
Khởi hưng độc lập chính Ngô Quyền
Kiều Công phản bội quỳ nhơ gối
Hoằng Tháo hung hăng trẩy chiến thuyền
Cọc nhọn Đằng Giang gây phách loạn
Binh hùng Nam Hán sợ hồn điên
Oai danh một trận lưu thiên cổ
Âu Lạc thành Loa sử sách truyền
Bongtaduong


MÃNH VƯƠNG: QUANG TRUNG
Bách thắng Quang Trung đại dũng cường
Sử xanh tô đậm nét phi thường
Tàn binh Xiêm quốc vong đau đớn
Bại tướng Thanh triều chết thảm thương
Nội chiến dẹp ngay an thị tứ
Ngoại thù quét sạch ổn biên cương
Bắc Bình Nguyễn Huệ uy Nam quốc
Áo vải anh hùng đệ nhất vương
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: