Trang

29 tháng 7, 2013

THƠ ĐƯỜNG ... MẠT
KHỔ VƯƠNG: MẠC MẬU HỢP
Lẫm chẫm trườn bò nhận tước vương
Bao nhiêu khổ ải mệnh truy ruồng
Binh đao bại trận nhiều cơ cực
Chinh chiến vong thân lắm đoạn trường
Khoác áo làm sư đành thúc thủ
Buồn lòng muốn rượu chịu thê lương
Bêu đầu giữa chợ, đinh xuyên mắt
Số phận vua kìa rõ thảm thương
 Bongtaduong


NHƯỢC CHÚA: TRỊNH BỒNG
Mạt vận đời sau Chúa Trịnh Bồng
Hết thời nhu nhược số long đong
Cải trang đào tẩu xa cung điện
Giả dạng đi vào chốn Phật môn
Có phải chán chường phần đất nước?
Hay là thức tỉnh mệnh non sông
Rừng sâu biệt tích nào ai biết
Hải Đại thiền sư ngộ chữ không!
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: