Trang

22 tháng 7, 2013

THƠ ĐƯỜNG… HOẢNG
ĐẠP… PHÂN
Xui xẻo đời ai bị một lần
Vô tình qua lại dẫm vào phân
Lùng bùng xú uế chưa lên mũi
Nhão nhoẹt lầy nhầy đã vướng chân
Một tiếng kêu cha than thở rống
Ba câu gọi chó xuýt xoa gầm
Tiên sư cái đứa vô văn hóa
Con cái nhà nào thật bất nhân?
Bongtaduong


KHÓA TRINH TIẾT (*)
Đại đế lên đường bận xuất chinh
Nghi ngờ hoàng hậu chẳng chung tình
Tìm thầy thiết kế cùm trong trắng
Kiếm thợ thi hành khóa tiết trinh
Chiến thắng kiểm tra thân chánh hậu
Thu quân thưởng phạt bọn triều đình
Hỏi han lão trượng sao thin thít
Cái lưỡi lo le đã biến hình(?)
Bongtaduong

(*) Chuyện tiếu lâm: Một đại đế có hoàng hậu sắc nước hương trời, ngày nọ phải lên đường chinh chiến, ông đặt thợ thiết kế và làm một dụng cụ gọi là “Khóa trinh tiết”, có đặc điểm ẩn bên trong một lưỡi kéo sắc bén, mặc cho người vợ rồi an tâm xuất chinh.
Thắng trận trở về, lâm triều họp cả quan thần, ra lệnh tất cả phải khỏa thân kiểm tra, các quan trẻ hạ thể bị cắt đứt hết, duy có một quan già còn nguyên vẹn. Nhà vua đến trước mặt quan già, khen thưởng bày tôi trung tín. Lạ thay viên quan già ú ớ ra hiệu chỉ vào miệng mình, hóa ra chiếc lưỡi vị này đã cụt mất …

Không có nhận xét nào: