Trang

2 tháng 7, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 5-9 TIỀN BẠCKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương


Phần Thứ Nhất
- Chương 05 –

1.     TIỀN BẠC (Gv 5, 9-19)

Tiền bạc bao nhiêu ắt đủ sao?
Bo bo giữ của được chi nào
Ngoài phần thích thú nhìn cho phỉ
Còn lại đều là việc khổ lao

Tiền tài tai họa ập vào thân 
Còn mất long đong mãi đảo vần
Mới đẻ trần truồng  tay trắng toát
Thác rồi cũng vậy giống nhau luôn

Đau đớn làm sao chuyện bạc tiền
Một đời điên đảo chẳng bình yên
Xôi hỏng bỏng không mà nhiễu sự
Dã tràng xe cát việc nhàm điên

Vậy cứ đường hoàng dưới ánh dương
Lao công hưởng thụ đủ ngay đường
Bao nhiêu thành quả đời lao nhọc
An hưởng vui vầy tạ Chúa thương

Dài ngắn đời người chớ bận tâm
Món quà Thiên chúa đã trao ban
Này vui đón nhận không từ chối
Tràn ngập tâm hồn kiếp sống an

Không có nhận xét nào: