Trang

6 tháng 7, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 7-11 ĐỊNH TÍNHKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương


Phần Thứ Hai
- Chương 07 –

1.      ĐỊNH TÍNH (Gv7, 1-10)

Danh thơm tiếng tốt quý hơn dầu 
Chết sống hai giờ hẳn khác nhau
Tang lễ tốt hơn đi dự tiệc
Ba điều kết thúc trọng hằn sâu

Muộn phiền tốt đẹp vượt vui cười
Ủ rũ làm ta cảm động người
Bụng dạ khôn ngoan nơi tang tóc
Tâm hồn vụng dại chốn vui chơi

Người khôn trách thiện tốt nên nghe
Đứa dại ca khen phải liệu dè
Tí tách mồi rơm nơi bếp lửa
Tro tàn để lại đống lê thê

Chèn ép người khôn hóa dại khờ
Nhận nhiều biếu xén tất tâm hư
Hoàn thành việc tốt hơn khởi điểm
Nhẫn nại cao nhiều miệng  bá vơ


Nóng giận mất suy hãy nhủ lòng


Bình tâm mọi việc tính suy xong 
Không nên so sánh thời kim cổ
Chỉ lắm ngây khờ chẳng thấy khôn

Không có nhận xét nào: