Trang

18 tháng 7, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 11-16 AN MỆNHKinh Thánh Cựu Ước
 SÁCH GIẢNG VIÊN
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương


Phần Thứ Hai
- Chương 11 –

16. AN MỆNH (Gv11, 1-10)

Lương thực của mình hãy phát phân
Dù năm hoặc bảy chẳng tần ngần
Làm sao biết được nguồn tai họa
Ập đến ngày mai đã nảy mầm

Mây nặng thì mưa lẽ hiển nhiên
Cây nghiêng theo hướng ngã xuôi triền
Mải mê ngắm gió quên gieo giống
Gặt hái làm sau hỡi kẻ điên?

Biết gió đi đâu thổi hướng nào?
Bào thai bụng mẹ lớn làm sao?
Công trình tạo hóa ngày nay thấy
Rồi biết mai này sẽ đến đâu?

Buổi sáng đi gieo nối tiếp ngày
Trưa chiều liên tục chớ ngừng tay
Đôi lần ước muốn mầm lên một
May mắn thành công đến cả hai

Dịu êm ánh sáng rọi vô ngần
Tận hưởng khi già thọ bản thân
Phải nhớ đêm đen dài kéo đến
Cuối cùng tất cả chỉ phù vân

Vui lên hưởng thụ cả thời xuân
Này bạn thanh niên chớ có buồn
Phiền não bao nhiêu đừng giữ lai
Mai này tất cả cũng phù vân

Không có nhận xét nào: