Trang

2 tháng 7, 2013

VỊNH HẬU XUÂN HƯƠNG 17

VỊNH CÁI MŨI
Hai lỗ đen ngòm xoắn xuýt lông
Vào ra hơi thở phập rồi phồng
Giai nhân chẳng phấn mà thơm thắm
Mỹ nữ không kem cũng nức nồng
Thoang thoảng sen hường êm ái tỏa
Ngất ngây huệ trắng nhẹ nhàng xông
Đồng tiền vậy hỏi mùi chi nhỉ?
Thính mũi cô nàng có biết không?
Bongtaduong

VỊNH CÁI TAI
Tả hữu bình bình chễm chệ ngai
Cận thần vua óc chẳng đâu sai
Rù rì ái thiếp mù sương mãi
Léo nhéo đào nương điếc ráy hoài
Nói phải đâu nghe còn giễu cợt
Tâu xàm lại thính chẳng chê bai
Mũ ni che kín bưng trùm bít
Trăm sự bầy nhầy cũng bởi tai
Bongtaduong

VỊNH CÁI CỔ
Giữ cái đầu lâu thật vững vàng
Bên trong cuống họng xuống phèo gan
Một hòn lúc lắc khoe lồ lộ
Ba ngấn nằm im hãnh nẩy nang
Lúc rụt e dè co hãi sợ
Khi vươn kiêu hãnh nghểnh ngang tàng
Cô nàng khám phá nhìn cho rõ
Chỗ ấy nhiều không sợi điềm trang?
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: