Trang

16 tháng 7, 2013

VỊNH HẬU XUÂN HƯƠNG 20

VỊNH NGƯỜI CÁ
Tiếng hát u tình giữa đại dương
Theo làn gió đến rất thê lương
Sóng thần cứ vọng lời tha thiết
Động đất còn vang khúc đoạn trường
Vạn cổ hờn căm tình khát bỏng
Ngàn xưa uất ức nỗi bi thương
Thôi anh đọc nhé bài văn tế
Kiếp khác đầu thai tiễn thẳng đường
Bongtaduong


VỊNH LỖ ĐEN
Thượng đế cớ gì tạo “Lỗ Đen”?
Để làm bí mật biết không em!
Bao nhiêu vật chất chui vào thích
Tất cả tinh cầu bén mảng khen
Nở rộng thiên hà e ngại lắm
Phình to tinh tú hoảng kinh liền
Tỷ năm hơi bốc thành  teo tóp
Tựa kiếp bà già bị lãng quên !
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: