Trang

23 tháng 7, 2013

THƠ ĐƯỜNG...KHINH

DÂM CHÚA: TRỊNH GIANG
Vỗ ngực xưng hùng chúa Trịnh Giang
Tâm thần bạc nhược vểnh Uy Nam
Thiên lôi cảnh cáo tên điên loạn
Quỷ sứ tung hô đứa dục loàn
Trọng đất ra công lòn điện địa
E trời trốn việc lủi cung hầm
Hai mươi năm đủ chui cùng rúc
Tửu sắc vô chừng đệ nhất dâm
Bongtaduong


PHẢN VƯƠNG: LÊ CHIÊU THỐNG
Chiêu Thống vua hèn rõ phản vương
Lê triều mạt vận quá bi thương
Rước voi đạp mả gây tan nát
Cõng rắn dày chuồng tạo ách ương
Sĩ Nghị rung đùi vui quá cỡ
Càn Long vuốt mép khoái khôn lường
Trời xui đất khiến thành công cốc
Xứ lạ quê người chết rũ xương
Bongtaduong


VUA NỢ: LÊ TRANG TÔNG
Chính là Chúa Chổm nợ lung tung (*)
Hàng quán ăn ghi chẳng ngại ngùng
Đất khách Ai Lao tôn xướng đế
Quê nhà Đại việt ngự lên cung
Xe rồng chủ quán hô đòi hết
Kiệu phụng con buôn réo đến cùng
“Cấm Chỉ”  tên đường còn chép lại
Sa cơ thất thế phải thân cùng
Bongtaduong

(*) Thành ngữ VN: Nợ như Chúa Chổm

Không có nhận xét nào: