Trang

12 tháng 7, 2013

SÁCH GIẢNG VIÊN 9-13 THIÊN Ý Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999.
Phỏng dệt thơ: Bóng Tà Dương

Phần Thứ Hai
- Chương 09 –

13.       THIÊN Ý (Gv 9, 1-18)
Bộ máy thiên cơ quá nhiệm màu
Không ai biết được kiếp đời sau
Trong tay tạo tác là Thiên Chúa
Số phận mai này thấu được sao?

Gian tà - chính nghĩa  ngược chiều nhau
Ô uế - thanh trong phúc đối đầu
Tốt xấu chung dòng đều phải chết
Tương lai định đoạt bởi trời cao

bội tín  - nghiêm thề - khác cách  nhau
Vị tha – chiếm đoạt giống chi nào
Người dâng của lễ hay hờ hững
Cuối cuộc trần ai sẽ rõ nào

Vì không biết được mọi huyền cơ
Nhân loại xem khinh quá hững hờ
Xảo trá gian manh đầy ác độc
Điên rồ huyễn tưởng phận làm ngơ

Sự chết kinh hoàng chẳng sót ai
Tiêu tan tro bụi mảnh dung hài
Tối tăm bao phủ trùm lên cả
Ánh thái dương  lòa vụt tắt ngay

Vậy cứ bình tâm chớ ngở ngàng
Uống ăn no đủ lộc Trời ban
Xiêm y lịch sự cho cung cách
Đầu xức dầu thơm nức rỡ ràng

Êm đềm bên vợ thắm duyên quê
Ân ái nồng say vẹn nghĩa thề
Trọn vẹn ân cần trong kiếp sống
Đó là phần thưởng kiếp phu thê

Chạy giỏi nhanh chân thắng được đâu
Nào ai thông thái được sang giầu
Một khi mắc lưới như chim cá
Gặp nạn người ta cũng não sầu

Khôn mà nghèo túng hóa ngô nghê
Trí tuệ trình bày ắt bị chê
Nào có quan tâm thêm rẻ rúng
Rơi vào im lặng chẳng thèm nghe

Lời nói ôn hòa bậc trí nhân
Mạnh hơn đao kiếm bọn ngu đần
Trí khôn vượt thắng ngàn binh khí
Vụng dại gây ra mọi lỗi lầm

Không có nhận xét nào: