Trang

22 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM PHẪN NỘ
Dệt thơ: Bóng tà dương


XVII.  PHẨM PHẪN NỘ
(KODHAVAGGA)

210.  
Xa lìa giận dữ diệt kiêu căng
Danh sắc buông mau chẳng buộc ràng
Tất cả không còn chi quấy nhiễu
Bao  điều khổ lụy ắt tiêu tan

211.  
Chặn cơn giận dữ nổi đùng đùng
Tựa hãm xe lao bắt phải ngừng
Thực mới người hay tài chế ngự
Ngoài ra hờ hững lỏng lơi thừng

212.  
Lấy hòa hạ giận mới hùng anh
Lấy đức hiền nhu thắng chẳng lành
Cúng quả làm xan tham gục ngã
Chân tình chiến thắng ngụy hư tan

213.  
Nói năng chân thật chẳng điêu ngoa
Không giận hờn ai sống hiếu hòa
San sẻ cho người khi thiếu thốn
Tốt lành thiện hảo đủ luôn ba

214.  
Hại người thanh tịnh quyết là không
Chế phục thân tâm sửa cõi lòng
Thì đạt đến gần nơi bất tử
Ưu bi chẳng vướng bụi trần hồng

215.  
Giác tỉnh ngày ngày chớ bỏ lơi
Chuyên chăm học hỏi gắng tu đời
Hướng về cõi Niết  mong ao ước
Trút bỏ ưu phiền dứt sạch thôi

216.  
 Thinh lặng bèn chê đứa độn đần
Nói nhiều nói ít cũng phê tràn
Làm người đố tránh câu đàm tiếu
Khó có ai vừa miệng thế nhân

217.  
Cứ bị người đời hả miệng chê
Hoặc toàn khen ngợi vỗ tay mê
Là điều quá khứ chưa từng thấy
Hiện tại tương lai chẳng có bề.

218.  
Hừng đông thức dậy hỏi tâm mình
Hành động ngay lành trí tuệ tinh
Gới hạnh giữ gìn thanh tịnh mãi
Người này kẻ trí cũng tôn vinh

219.  
Xếp hàng phẩm chất loại vàng y
Ai dám chê bai khiển trách gì
Là hạng Bà la môn chính đáng
Quần Tiên tán thưởng chẳng khinh khi

220.  
Xin đừng nóng giận thiệt vào thân
Điều phục ngày ngày chế ngự tâm
Hành ác xa lìa không bén mảng
Dùng thân tu hạnh  việc ngay lành

221.  
Xin không nóng giận nói nhiều lời
Điều phục chân thành miệng lưỡi vui
Ngôn ác xa lìa đừng vọng ngữ
Lời hay ý đẹp gởi trao người

222.  
Giữ ý xin đừng nóng giận ngay
Tinh thần chế ngự nghĩ suy hay
Hiền nhân điều phục ngôn- tâm- ý
Ba nghiệp không quên giữ lấy này!

Không có nhận xét nào: