Trang

6 tháng 5, 2013

THƠ ĐƯỜNG… TẮM
TẮM SÔNG
Chẳng xấu hổ chi chẳng ngại ngùng
Xem kìa  lũ trẻ tắm bên sông
Trai bằng quả ớt non nhu nhú
Gái tựa con sò bé cỏn con
Trồng chuối lao xao khoe dạng háng
Nhảy cầu lổm ngổm úp phơi mông
Ước chi trẻ lại ngày xưa ấy
Cởi phắt trần truồng tớ cũng nhông


TẮM SUỐI
Trăng rằm thôn bản rọi lung linh
Sơn nữ ra khe tắm một mình
Mười ngón vờn da xoa cố ý
Hai tay khỏa nước vẫy vô tình
Tòa tô lừng lững đôi gò đẹp
Tượng đúc lồ lồ một hõm xinh
Ngơ ngẩn hồn ai chiêm ngưỡng đó
Mê man thao láo mắt căng nhìn


CHỬ ĐỔNG TỬ
Họ Chử ngày xưa thật ngậm ngùi
Bần cùng chẳng khố sống lui cui
Thuyền loan công chúa neo sào tắm
Bãi bụi hèn nhân ẩn cát vùi
Lõa thể trinh thư phơi ngọc cởi
Trần truồng nam tử lộ hình khui
Thiên duyên kết nghĩa nên chồng vợ
Để lại nhân trần tích truyện vui
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: