Trang

18 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM HỶ ÁIDệt thơ: Bóng Tà Dương


XVI.  PHẨM HỶ ÁI
(PIYAVAGGA)

199.  
Chuyên chú tâm làm viêc viển vông
Chạy theo dục lạc cứ buông tuồng
Vỗ tay khen ngợi người thành sự
Cũng chỉ lơ là ngưỡng mộ suông

200.  
Chớ kết giao người chẳng đáng ưa
Cũng đừng chí thiết kẻ luôn vừa
Thương yêu chẳng gặp  tâm nhung nhớ
Cừu oán nhìn rồi  khổ đẩy đưa

201.  
Chớ có sa đà chớ đắm yêu
Mê say ly biệt khổ bao điều
Thoát vòng ý niệm vây ai hỷ
Trói buộc buông ra hạnh phúc nhiều

202.  
Hỷ ái sinh nhiều nỗi đắn đo
Cộng vào sợ hãi lắm âu lo
Xa lìa hết thảy bao phiền toái
Tâm trạng nhàn vui thuận chuyến đò

203.  
Từ nơi tham ái nảy sinh lo
Sợ hãi vây ràng khó gỡ cho
Hết thảy xa lìa tâm thoải mái
Nhàn vui tự tại chẳng dày vò

204.  
Tham dục sinh nhiều nỗi lắng lo
Thêm vào sợ hãi đuổi giằng co
Xa lìa hết thảy điều mê muội
Hạnh phúc vui nhàn chẳng đắn đo

205.  
Dục lạc sinh nhiều nỗi đắn đo
Tăng nhiều  sợ hãi chất phiền lo
Xa lìa hết thảy bao ao ước
Tư tưởng  an vui thuận chuyến đò

206.  
Ái dục sinh nhiều nỗi vẩn vơ
Cộng thêm sợ hãi phải bơ phờ
Xa lìa hết thảy tâm thanh thản
Thong thả thuyền xuôi cập bến bờ

207.  
Giới hạnh đong đầy, chánh kiến vươn
Trú an giác pháp rõ chơn thường
Đức duyên viên mãn nhiều công hạnh
Ấy mới là người quý mến thương

208.  
Khát khao cầu thỉnh pháp ly ngôn
Sung mãn từ tâm cứu xét luôn
Chớ có đắm chìm trong dục lạc
Thượng lưu đích thực bậc huyền tôn

209.  
Cố lý tha hương bước trở về
Kim bằng thân hữu đón hồi quê
Người lành vĩnh biệt sang đời khác
Phước nghiệp đang chờ đón hả hê

Không có nhận xét nào: