Trang

19 tháng 5, 2013

VỊNH HẬU XUÂN HƯƠNG 14

VỢ HÀNG THỊT  KHÓC CHỒNG
Kể lể đêm khuya tỏ nỗi lòng
Ôi thôi da dẻ của người chồng
Lằn xương gân guốc nay nằm đó
Khúc thịt căng phồng đã xẹp không
Ruột thắt ai hay nào cởi mở
Gan bào kẻ thấu để phơi phong
Đời mèo thấy mỡ thường ve vẩy
Thủ tiết trong tim vẹn chữ tòng

VỢ THỢ  SỬA KHÓA  KHÓC CHỒNG
Đêm vắng canh trường tiếng tỉ tê
Vợ người thợ khóa khóc lê thê
Bơ vơ   đó không vừa  lỗ
Côi cút chìa kia chẵng hợp khe
Hý hoáy ấn vào không nhúc nhích
Lòng vòng vặn xoáy cứ im re
Xưa anh mài dũa nay thin thít
Đóng chốt cài then thật não nề

VỢ HÀNG PHỞ  KHÓC CHỒNG
 Tiếng khóc tái tê vẳng cuối làng
Vợ người bán phở chịu cư tang
Ngày nào cốt tủy còn gân guốc
Thoắt đã  xương da biến sụn tàn
Ruột nát tơi bời sầu chín khúc
Lòng đau ủ rũ thảm đôi hàng
Miệng đời nạc mỡ đâu còn nữa
Chàng bỏ một lèo thiếp xốn xang?
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: