Trang

21 tháng 5, 2013

HỌA THƠ XUÂN HƯƠNG 2
CÁI GIẾNG
Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông
Giếng tót thanh thơi rất lạ lùng.
Cầu trắng phau phau hai ván ghép
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
Cá diếc le te lách giữa dòng
Giếng ấy thanh tân ai đã biết
Đố ai dám thả nạ rồng rồng
NS Hồ Xuân Hương


HỌA: CẦU RỬA
Đường mỡ mưa nhầy đến ngõ ông
Rửa chân cho sạch đất săn lùng
Vồng lên mố cỏ thân ngoe sẵn
Úp xuống cầu dừa nước ríu thông
Tay miết  bùn vương kỳ cọ bám
Gót xoa đất vướng giũa trôi dòng
Thương nhau mấy núi nhiều khe mặc
Thỏa nỗi niềm tôm đến với rồng
BongtaduongKHẤP VĨNH TƯỜNG
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ôi!
Cái nợ phù sinh đã trả thôi
Chôn chặt văn chương ba thước đất
Ném tung hồ thỉ  bốn phương trời.
Cán cân tạo hóa rơi đâu mất
Miệng túi càn khôn thắt lại rồi
Hăm bảy tháng trời là mấy chốc
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ôi!

NS Hồ Xuân Hương

HỌA: MẸ HĨM KHÓC CHỒNG
Bố đĩ ơi hời bố đĩ ôi
Kiếp chồng lận đận đã xa thôi
Không chườm bụng quặn khi hơi đất
Chẳng bóp lưng ê lúc trở trời
Cán dậm long đầu bung mất cả
Cối xay trật ngõng gẫy văng rồi
Từ nay sớm tối ai nâng rước
Bố đĩ ơi hời bố đĩ ôi!
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: