Trang

10 tháng 6, 2017

ĐÔI DÉP


(Nhớ 100 ngày nhạc sĩ Thông vi vu)
Thuận nghịch độc

Thuận:

Xuôi đưng li ngưc li hàng chung
Tiếp ni luôn vui bưc sánh cùng
Vôi va kết nguyn neo d vng 
Đá vàng trao ha gi lòng trung
Đi gai há nn đâu than  ngi
Núi  si nào e chng nghĩ chùn
Đôi la sng hoà an s phn
Trôi dòng mc vy c lng khung
  

Nghịch:

Khung lng c vy mc dòng trôi
Phn s an hoà sng la đôi
Chùn nghĩ chng e nào si núi
Ngi than đâu nn há gai đi
Trung lòng gi ha trao vàng đá
Vng d neo nguyn kết va vôi
Cùng sánh bưc vui luôn ni tiếp
Chung hàng li ngưc li đưng xuôi

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: