Trang

12 tháng 5, 2014

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ 157 - 164

(Tập thơ 360 bài viết chung Cao Bồi Già) 157.     NÀI NGỰA
Chẳng cần tuyển dụng dáng to con
Nài ngựa kỳ tài phải tý hon
Thúc nách chiến binh đầu gối nhún
Cầm cương dũng sĩ nắm tay bon
Sơn hào chẳng dám e tăng mập
Hải vị đành chê bởi muốn thon
Nhịn uống nhịn ăn nghề bắt vậy
Nài đua  ú nụ sớm đi đong
Bóng Tà Dương

158.       LUYỆN VÕ
Tìm thầy học đạo suốt bao năm
Nếm mật nằm gai phải quyết tâm
Xuống tấn vững vàng như trụ thạch
Khinh công thanh thoát tựa chim bằng
Quyền tung ào ạt tường bay sập
Cước đá vèo vèo vách đổ tan
Chớ mắt không tròng mà vướng họa
Có ngày đo ván bởi cao nhân
Bóng Tà Dương

159. LƯỢM BỌC
Tay này móc sắt,nọ tay bao
Khắp chốn moi tìm thật mệt sao
Bãi rác chiều hôm hòng xẻ mảnh
Hè đường sáng sớm cũng giành nhau
Bữa may ấm dạ thì chăng chớ
Ngày vận meo lòng có lạ đâu
Số phận hẩm hiu nơi góc vắng
Ngước lên cao cõi mãi thầm cầu
                CAO BỒI GIÀ

160. NGHỀ KHẮC DẤU
Nếu cần khắc dấu chớ phân vân
Hãy đến ngay tôi chớ ngại ngần
Chụp bản thấu quang ngay chuẩn gốc
Tạo phim vi tính sắc từng phân
Dấu đồng ngâm chất ăn mòn lẹ
Triện gỗ cho dao  xoáy gặm dần
Giờ có “Xi em xi” chạy nữa(*)
Chữ nào chữ nấy đẹp muôn phần
                  CAO BỒI GIÀ

(*) Xi Em Xi : máy CMC khắc chữ vi tính

161.   SƠN ĐÔNG MÃI VÕ
Góc chợ xôn xao một đám vòng
Chen vào mới biết gánh Sơn Đông
Múa gươm loang loáng ngăn ngoại kích
Cử đỉnh khoan hòa vận nội công
Chồng gạch lao đầu anh đập vụn
Trói thừng ưỡn ngực lão gồng bung
Một cô rõ đẹp mời mua thuốc
Trợn mắt nghi ngờ có đúng không?
Bóng Tà Dương

162.    GÁNH XIẾC
Gánh xiếc về đây bán thuốc Tàu
Một vòng khán giả đứng chen nhau
Banh mồm để rắn ra đàng mũi
Hả miệng tra gươm xuống yết hầu
Gái khéo uốn xuôi nằm xếp túi
Trai hùng lộn ngược gót tung dao
Công phu tập luyện gò thân thể
Khí lực cao cường chẳng dễ đâu.
Bóng Tà Dương

163. IN LỤA
Với lụa nhiều khung thật mịn căng
Tôi in đủ loại  đẹp vô vàn
Thoa keo nhạy sáng đều màng vải
Chụp bản từ phim dưới ánh quang
Đổ mực vào khuôn tùy mẫu sắc
Kéo dao đẫy gạt xuống từng trang
Mấy màu tùy thích in lần lượt
Sản phẩm ra lò rõ thật nhanh
                CAO BỒI GIÀ

164. CÂN VÀNH
Ấy mỗ chuyên nghề nghiệp rút căm
Niềng cong, vành méo sửa tròn tăm
Xiết  căng hết đũa cho đều thẳng
Nhả lỏng tùy cây để lấy cân
Đục bỏ đầu dư  ngừa thủng lốp
Dũa bằng chân ốc tránh đâm săm
Thử quay mù tít, không hề đảo
Xe khách giờ thì nhẹ bánh lăn
                CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào: