Trang

18 tháng 9, 2014

DẶN DÒ

.


Xao động trống truờng lả ngọn tre,
Em mau giã biệt thú vui hè.
Lại niên học nữa chờ khai lớp,
Tề tựu nơi này chớ bỏ bê.

Trang sách mở ra thơm giấy mới,
Tâm hồn đọng lại uống đê mê.
Bảng đen chờ phấn hôn tha thiết,
Nét chữ đan thanh tụ vỗ về.

Ô bút xem kìa đang vẫy tay!
Mực nồng thơm đợi toả huơng say,
Đi thuyền nuớc nguợc đừng xao xuyến (*)
Mỗi mái chèo vung mỗi tiến này.

Chớ ngại ngần chi không chểnh mảng,
Uống từng tri thức trữ tuơng lai.
Nuốt vào tâm khảm lưu kho trí ,
Một gánh hành trang ắp thật đầy.

Bây giờ ẩn duới lũy tre xanh,
Mai mốt tinh hoa đã tựu thành.
Soải cánh không gian trời mở rộng,
Bay lên thế giới mặc tung hoành.

Quê huơng dân tộc đợi từng em,
Chớ phụ lòng đây hãy trả đền.
Kỳ vọng quê nhà luôn ngóng đợi,
Chúc nhiều mẫn tuệ nhớ đừng quên!..

Bongtaduong 

Không có nhận xét nào: