Trang

21 tháng 4, 2014

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ 109 - 116 Tập thơ 360 bài viết chung với Cao Bồi già

109.  LỢN NÁI
Cắn ổ bụng đau thím lợn nhà
Tính ngày đã đúng buổi khai hoa
Tấm màn đầy đủ giăng canh muỗi
Bao tải đường hoàng trải đệm ga
Chị trước đẻ ra phăng cuống rốn
Em sau sanh tiếp bóc màng da
Một đàn ụt ịt ôi thương quá
Lộc đã đến rồi sướng quá ta!
Bóng Tà Dương

110. TẠC TƯỢNG
Phiến đá hoa cương dẫy Ngũ Hành
Đem về tạc tượng bậc tài danh
Tạo hình đục đẽo sơ khai dáng
Đường nét băm mài tỉ mỉ canh
Chạm mặt chân dung tô phách thể
Thổi hồn tinh tế điểm tinh anh
Phật tiên thần thánh cùng vương tướng
Đã hiện nguyên ra dáng tựu thành
Bóng Tà Dương

 111. THỢ ẮC QUY
Đề khó đem bình đến chỗ tôi
Ắc quy  mạnh mẽ lại ngay thôi
Lắc âm,lắc lửa xen từng cặp(*)
Màng lót, màng ngăn  tách mỗi đôi
Xếp hộc xoay đầu   dòng đối cực
Hàn chì nối mạch  ,điện thông hơi
Châm đầy a xít cho vừa độ
Đủ điện cung cho máy móc rồi
                  CAO BỒI GIÀ

   (*) Lắc lửa: plaq dương

112.  THỢ CUỐN MÔ TƠ
Cái nghiệp liên quan đến đủ nghề
Thực là cần thiết ,đố ai chê
Mỗi vòng  dây dẻo đều căng cỡ
Từng tép đồng mềm khéo xỏ khe
Máy chạy ro ro sinh lực kéo
Quạt quay véo véo thổi hơi về
Công nông  sản xuất hay sinh hoạt
Thợ cuốn mô tơ giúp mọi bề
                CAO BỒI GIÀ

 113.  ĐÚC TƯỢNG
Đất bột xay ra thật nhuyễn nhừ
Nặn nhào nắn nót tượng chân như
Vào khuôn đất sét làm ngay phép
Lấy chất hồ xi đổ đúng gu
Nghệ thuật cầu kỳ nên cẩn thận
Kỹ năng quan trọng phải cần cù
Tháo khung lại đến phần hoàn chỉnh
Nắn nót sơn tô tượng kếch xù
Bóng Tà Dương

114. TIỆM THUỐC BẮC
Từng ngăn từng hộc xếp thành ô
Hiệu thuốc Đông y rõ một lò
Cam thảo, táo tàu cùng thục địa
Xuyên khung, đỗ trọng với sài hồ
Kê toa lão cụ đau xương khớp
Bắt mạch nhi đồng bệnh suyễn ho
Tin tưởng đến đây thầy chữa trị
Bệnh nào thuốc nấy hết phiền lo
Bóng Tà Dương

115. TRÔNG  GIỮ XE
Đóng cọc ,quàng dây một khoảng sân
Nhận trông xe máy những ai cần
Bấm cùi vào thắng  nhanh hơn sóc
Ghi số lên yên lẹ tựa thần 
Ngươi liếc tứ tung ngừa kẻ trộm
Mắt dòm liên lỉ chặn quân gian
An bình vô sự thì ăn trọn
Lỡ mất “em” nào lại khổ thân!
                CAO BỒI GIÀ

116. TIẾP THỊ
Năng động ra quân dẻo dẻo lời
Mở bài quảng cáo sục cùng sôi
Người qua hồn hút không từ được
Kẻ lại tai bùi  muốn sắm thôi
Ra sức mời lôi tiền khách nhả
Vắt công để đẩy món hàng trôi
Xem ra cũng lắm mồ hôi đổ
Để tối quay về gánh nhẹ  vơi !
                CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào: