Trang

30 tháng 4, 2014

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ 125 - 132(Tập thơ 360 bài viết chung với Cao Bồi Già)

125.     GIĂNG LƯỚI
Xuồng chống ra đồng thả lưới thôi
Chổng mông đầu mũi vạch liên hồi
Vơ luồng nước ngọt giăng nguyên tấm
Vãi nắm cơm chua nhử miếng mồi
Trắm cỏ- mè dinh đâu lối tiến
Rô mề- thác lác hết đường lui
Trưa trưa đủng đỉnh ra thăm cá
Một đống ngon ơ nhậu đã đời!
Bóng Tà Dương

126.     CẶM CÂU
Thả lờ cá sặt lấy làm mồi
Vét lối thông đường đám cỏ hôi
Thật bén lưỡi câu chờ móc kéo
Cho bền dây nhợ chấp tha lôi
Con trê dại dột vào đây đớp
Chú lóc lờ khờ đến đó xơi
Mờ sáng ra thăm giàn câu cặm
Chu choa mấy trự dính tiêu đời
Bóng Tà Dương

127. ĐỒ HỌA VI TÍNH
Sử dụng “Cô reo” trổ ngón  tài(*)
Giúp nghề in ấn lẹ nhanh thay
Bấm key tạo chữ như hoa nở
Di chuột nên hình tựa phượng bay
Tạo mẫu tự do không bó buộc
Sửa hình  nguyên bản chẳng hề sai
Xuất phim dương bản từng ly sắc
Quảng cáo thì đây cũng khéo bày
              CAO BỒI GIÀ

(*) Cô reo: Corel Draw

128. CỬU VẠN
Vạm vỡ ,tráng cường nhập đạo quân
Chuyên nghề vận lực gánh bưng khuân
Tay mang thúng mủng không chê chối
Vai vác thùng bao chẳng ngại ngần
Bán sức mong tìm manh áo mặc
Vầy thân cầu độ miếng cơm ăn
Đầu trần  nắng dãi mồ hôi đổ
Phố chợ loanh quanh rắp giữ phần !
              CAO BỒI GIÀ
  
129.      ĐẶT NỌP
Con đê máng cống nước dâng trào
Đặt nọp nơi này thật khít khao
Nước đứng liu riu tôm lủi thủi
Triều ròng ồ ạt cá xôn xao
Thụt lùi nước ngược e không sức
Tiến tới dòng xuôi ắt lọt vào
Giỡ nọp bao nhiêu loài thủy sản
Nộp mình dâng mạng thoát nơi nao?
Bóng Tà Dương

130.     ĐÂM TÔM
 Mũi chĩa năm răng tựa lưỡi đòng
Lom khom đêm vắng nước đang ròng
Đèn pin chói chói soi khe lạch
Khí đá lòe lỏe chiếu góc sông
Đỏ rực mắt tôm vời đến họp
Xanh lè da rắn thoát cho xong
Nhẹ nhàng lấy thế lừa đâm phập
Một trự tôm càng dính chĩa ông!
Bóng Tà Dương

131. THỢ ĐỤNG
Sáng sáng ngồi chong giữa chợ đời
Mong người gọi mướn  ,dạ mừng vui
Kéo xe,vác đất đều ưng việc
Đục đá ,trèo non thẩy nhận lời
Vắt sức  mong cầm tờ bạc  tốt
Vầy thân ước đổi chén cơm sôi
Đụng gì làm nấy ,nghề là thế
Cố vượt canh bần ,chẳng  thể chơi
                  CAO BỒI GIÀ             

132. CÔ HÀNG TRẦU CAU
Nhờ cô cưới hỏi ,việc xuôi bon
Trầu thắm,cau xanh ,nghĩa vợ chồng
Chục sấp lá   ươm  phô dáng ngọc
Một buồng trái trĩu kết nơ bông
Thêm đôi rượu quý,đầy say đắm
Kèm ký trà thơm ,thỏa mặn nồng
Pháo nổ xưa kia nàng cũng có
Giờ thì hoa, thiệp , thảy bao luôn!
              CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào: