Trang

9 tháng 3, 2016

KINH BÁCH DỤ 96-98


96. Giả Mù

Xưa đám thợ lao công khổ sở
Bởi ông vua đày đủ trăm đuờng
Bao người nhuốm bệnh thảm thương
Chết trong oan ức thây vương núi rừng

Có một kẻ nuớc cùng nghĩ kế
Giả mù đui cốt để về nhà
Quả tình nô dịch đuợc tha
Nhiều anh bắt chước toan đà làm theo

Đang bàn tính rủ nhau móc mắt
Có nguời khôn ra mặt can ngăn
Khi mù sẽ khổ gấp trăm
Suốt đời chịu cảnh tối tăm sao đành
oOo
Người cõi tục tham danh háo lợi
Nên dối gian phạm giới không tu
Nội tâm u tối đui mù
Làm sao giải thoát thiên thu luân hồi

97. Cướp Áo Lông Dê

Có hai kẻ đồng hành bất chợt
Cuớp đón đầu trấn lột tư trang
Một anh nhanh nhẹn vội vàng
Núp trong bụi rậm duới tàn cây to

Anh còn lại chần chờ bị tóm
Chiếc áo lông giựt gọn khỏi tay
Bên trong đuờng chỉ áo may
Có vài đồng bạc giấu ngay kỹ càng

Nguời bị nạn xin  van cuờng đạo
Chuộc một đồng lấy áo được không?
Bọn này quát hỏi cuồng ngông
Tiền đâu mà có lại mong chuộc nào

 Tiền tôi giấu trong bâu cổ áo
Đích vàng y đố bảo sai lầm
Đằng kia có thợ kim hoàn
Không tin cứ lại hỏi toan biết liền.
oOo


Tu tập tễnh chưa bền công đức
Làm sao đương ma trược não phiền
Chính mình làm hại bản thân
Thêm gây tổn thất  họa lan sang nguời

98. Ðứa Nhỏ Bắt Rùa

Xưa có trẻ đùa chơi bãi trống
Bắt được rùa ẩn chốn bờ đê
Muốn đem xẻ thịt mang về
Nghĩ không ra việc giết đi kiểu nào

Có người lạ nhìn vào chỉ chước
Cứ đem dìm xuống nước chết thôi
Cả tin nhẹ dạ nghe lời
Rùa kia gặp nuớc xoải bơi thoát nàn
oOo
Tu Phật pháp thuyền tâm sắp cập
Lại nghe lời đường mật cả tin
Ma vương dụ dỗ sắc tình
Chung quy hỏng hết căn lành biến tan

HẾT

Nói 100 bài nhưng Bộ kinh Bách Dụ chỉ có 98 bài thí dụ của Phật nói, do Ngài Pháp Sư Tăng Già Tư Na sao lục trong kinh tạng. Hai thí dụ rốt sau: "Thuốc hay hòa trong đường phèn", "Dùng lá gói thuốc A Dà Ðà" là của Pháp Sư tự soạn, để tổng dụ cho diệu lý đủ trong những thí dụ trên. Một đời thuyết giáo trong bốn mươi chín năm, tùy theo căn cơ chúng sanh sai khác, Ðức Phật nói ra vô lượng Pháp môn không đồng. Khi nói thấp, khi nói cao, từ dễ lần đến khó, đem gần tỉ dụ xa. Chung qui chỉ hướng về một mục đích duy nhất là làm cho chúng sanh tự giác ngộ bản tánh sáng suốt của mình….

99-100 Lời Cuối Quyển

Của nhà biên dịch Pháp Sư Tăng Già Tu Na

Tôi biên dịch bổn kinh Đức Phật
Để ví von chánh pháp mênh mang
Xem qua chẳng mấy nghiệm trang
Nhưng suy nghiệm thấu ẩn tàng thực trung

Như thuốc đắng trộn chung đường ngọt
Khi ăn vào bệnh bớt chóng qua
Lá cây bọc thuốc Dà Đà
Đem về giải độc vỏ mà bỏ đi

Chuyện vui vẻ như bì lá gói
Ở bên trong ý đợi duyên chờ
Gẩm suy thí dụ đừng lơ
Lý màu tâm bệnh tiễu trừ khỏi ngay

_______
Kiểm thảo trọn tập xong ngày 7 tháng 11 Âm Lịch (1958)
Thượng Toạ: Thích Trí Tịnh
Kiểm duyệt số 2598/ XB ngày 17/12/1959

Chuyển dệt thơ: Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: