Trang

10 tháng 2, 2018

TUYÊN NGÔN MẬU TUẤT


(Phú độc vận)

Mấy chữ trình bày;
Vài câu thố lộ.
Nức tiếng loài cầy;
Vang danh giống chó.

Đinh dậu qua hùng kê thoái nhiệm,  bàn giao chức trọng thối lui;
Mậu tuất đến dũng khuyển đăng đàn, nắm giữ quyền cao đầu xỏ.
Thập nhị chi quẻ bấm còn đây;
Hàng lục súc bia trưng vẫn đó.

Giống dòng ta:
Trước sau đông đủ:  trắng- vện- vàng  vô khối da màu;
Trên dưới rất nhiều: khoang- nâu- mực  bao là sắc tố.
Từ Ngao Tây Tạng vóc dáng kềnh càng;
Đến Phốc Phù Tang hình dong bé nhỏ.

Đều thông minh tài cán di truyền;
Lắm trí tuệ giỏi giang sẵn có.
Một dạ trung thành;
Nhất tâm bảo hộ.

Chẳng sợ đứa hung tàn;
Đâu e quân sừng xỏ.
Đêm năm canh phòng thủ hiên nhà;
Ngày sáu khắc tuần tra cổng ngõ.

Từ xưa:
Đất thấp sắp bày;
Trời cao phổ độ.
Tánh sớt chia nhiều nỗi vui buồn;
Tâm san sẻ bao niềm sướng khổ.

Dẫu hình dung khác hẳn, con người chuyển động hai chân;
Tuy vóc dáng bất đồng, giống vật di hành bốn vó .
Nhưng tâm hồn đồng hướng tri giao;
Bởi ý tưởng hợp hòa mến mộ.

Phân ngôi rõ rệt ông tôi;
 Định bậc rành rành chủ tớ.                
Kiếp tôi đòi chẳng quản nắng mưa;
Đời nô bộc đâu nề sương gió.

Nhớ chăng:
Lúc thái an quan tâm gia chủ : Trông nhà, chăn dắt, làm xiếc, kéo xe;
Khi tao loạn lo lắng quốc phòng: Thám thính, gỡ mìn, tấn công,  cứu hộ.

Chẳng để lọt rào;
Không hề sơ hở.
Anh hùng há sợ bom rơi;
Tráng sĩ nào e đạn nổ.

Vểnh tai nghe ngóng, dò la cường đạo rình mò;
Thính mũi đánh hơi, phát hiện quân thù lấp ló.
Xáp lá cà chớp nhoáng, móng vươn dài chồm đúng bả vai;
Lao cận chiến bất ngờ, răng bén nhọn phập ngay cần cổ.

Kèn loa chiến thắng, đương nhiên đón rước tưng bừng;
Trống phách khải hoàn, xứng đáng chào mừng rực rỡ.
Bao  huy chương tướng soái khen lao;
Lắm chiến tích quân binh ngưỡng mộ.

Hôm nay:
Vái thiên địa quỷ thần!
Thề hoàng thiên hậu thổ.
Ghế đến đít thì ngồi, mong sao lạc nghiệp vạn nhà;
Cờ vào tay cứ phất,  chúc được an cư trăm họ.

Tấc ruột xin bày;
Gang lòng dám ngỏ.
Đóng triện: Cầy!
Ký tên: Chó!

Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: