Trang

13 tháng 2, 2018

SANG XUÂN


 Thuận nghịch độc

Xuôi:
Sang xuân đón nhận cảm chung hoà
Lộc phát tươi màu rộ sắc hoa
Chan chứa tiếng chào vang vẳng dội
Ấm nồng câu chúc vọng âm xa
Khang ninh ngập thoả reo bừng ngõ
Phúc thọ đầy lên hát rộn nhà
An thái toả trầm hương ngát dịu
Đàn rung phím trổi nhịp vui ca

Ngược:
Ca vui nhịp trổi phím rung đàn
Dịu ngát hương trầm toả thái an
Nhà rộn hát lên đầy thọ phúc
Ngõ bừng reo thoả ngập ninh khang
Xa âm vọng chúc câu nồng ấm
Dội vẳng vang chào tiếng chứa chan
Hoa sắc rộ màu tươi phát lộc
Hoà chung cảm nhận đón xuân sang

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: