Trang

1 tháng 3, 2018

NHỚ THÔNG VI VUChính giỗ giáp năm bạn tri âm Giuse Vũ Duy Thống.
(01.3.2017 – 01.3.2018)

(Ca trù)

Ngùi trông thoắt đã một năm,
Anh sang chốn ấy xa xăm ngàn trùng.
Tình hoà hợp, nghĩa thuỷ chung,
Nào vơi tâm sự đâu ngừng nhớ thương.

Thời xưa ấy chung trường chung lớp,
Đã bao lần bèo tan hợp hợp tan.
Cuộc bể dâu biến đổi mấy phong trần,
Bọt ghềnh thác, quỹ thời gian chợt đáo.
                                                                       
Cam khổ cộng thường tình hữu hảo;
U minh vĩnh cách thống hà như
.(*)
Bút rời nghiên, trang giấy khép sầu u,
Đàn ngưng phím, bặt gieo cung tâm đắc.
Tĩnh dạ điểu minh bi nguyệt sắc;
Trường niên kê cảnh phó hoa trần,

Thông vẫn vi vu thang âm vực trầm khàn,
Sóng cồn cứ hát sao nhịp rời lạc điệu?
Người đã đến miền hương xuân kỳ diệu,
Tôi còn đây trả nợ kiếp nhân sinh.

Nấm mồ anh mong  trổ những mầm xanh,
Nửa hạt giống hãy vươn thành chồi biếc.
Hẹn tái ngộ ngày sau diễm tuyệt,
Mong tao phùng đất hứa hàn huyên.

Chúc anh mãn nguyện thiên duyên!

Bùi Nghiệp

___________
(*) Ngọt đắng sẻ chia, tình bạn tốt
U minh vĩnh cách, xót nhường bao.
(**)Đêm lặng chim kêu sầu sắc nguyệt
Năm dài gà gáy mặc bụi hoa.

Không có nhận xét nào: