Trang

24 tháng 1, 2020

TUYÊN NGÔN CANH TÝ
TUYÊN NGÔN CANH TÝ
(Độc vận)


Phụng mệnh Thiên triều;
Tuân hành thánh chỉ.
Hô bách tính dân tình!
Nhủ ba quân tướng sĩ!

Cựu nguyệt qua,Trư vương xuất điện thoái trào;
Tân niên đến, Thử đế nhập ngai tiến vị.
Thiên tư ta tài giỏi tinh ma;
Bản chất mỗ khôn ranh quái quỷ.

Tự bạch:
Sinh lan tràn đếm cả nghìn muôn;
Đẻ vượt trội so hàng vạn tỷ.
Cội nguồn đó:  Lang, Nhum, Xạ, Nhắt… , xưa kia một gốc tổ tông;
Gia phả đây: Bạch, Bọ, Cống, Đồng…, trước đó chung dòng cụ kỵ.

 Giống nòi truyền cả triệu năm;
 Chủng loại trải qua nghìn kỷ.
Điều tra ra huyết thống hiển nhiên;
Xét nghiệm lại nguồn căn đích thị.

Trời cao cắc cớ, tâm hồn nào đại lượng khoan dung;
Đất thấp trêu ngươi, bản chất vốn nhỏ nhen ích kỷ.
Giang hồ trú ngụ ngang nhiên;
Phiêu bạt di cư mặc ý.

Tận bãi rộng đồng xa, ngõ đường nhà cửa…, đâu đâu cũng ngoáy hố đào hầm;
Từ đền thiêng điện thánh, miếu mạo đình chùa…, khắp khắp luôn khoan tường đục luỹ.
Đêm lần mò cứ việc tung hoành;
Ngày chui rúc không màng ngủ nghỉ.

Quân tử cố cùng;
Tiểu nhân lạm hỹ. (1)
Sống chẳng ước nhà cao;
Chết không màng mộ chí.

Từng nhiều lúc: Tạo tai ương gieo giống tàn vong;
Đã một thời: Gây đại hoạ cấy mầm tử khí. (2)
 Cả hoàn cầu hận thấu tim gan;
Toàn thế giới thù sâu cốt tuỷ.

Xuống lệnh loại trừ;
Ra tay tiêu huỷ.
Lại đặc nhiệm: Chó cùng mèo tận diệt không nương;
Thêm liên quân: Chim với rắn săn lùng bất kể .

Vậy mà:
Vẫn nhởn nhơ tạo giống sòn sòn;
Còn tấp nập truyền sinh  liên lỉ.
Coi thường: Phúc bất trùng lai;
Chấp nhận: Hoạ vô đơn chí (3)

Trẻ với già đặt bẫy- dậm cù- quây lưới, cả bày đàn lớp lớp tàn vong;
Mèo cùng chó đánh hơi- vồ chộp- bới hang, nguyên gia tộc hàng hàng chết dí.
Chế biến nướng- xào- om- nấu  hả hê;
Ra công thui- ướp- sấy- phơi  thoả chí.

Ly mi ly tớ, nhai dòn tan rau ráu xôn xao;
Chén chú chén anh, nốc chóp chép khề khà tuý luý.
Mùi đồng quê vượt hẳn sơn hào;
Món ruộng rẫy ngon hơn hải vị.

Sinh chẳng phùng thời;
Chết không toại chí .
 Xác thân quẳng lại hư vô;
Thần tính quay về nguyên thuỷ.

Có biết chăng:
Xưa ngôi Thử tú, vâng chiếu chỉ đầu thai trái đất hoành hành;
Trước kiếp Ôn tinh, nhận văn bài nhập xác nhân gian trừng trị.
Kẻ đâu hay:  Địa hậu quan tường;
Người khó thấu:Thiên cao thính chí .(4)

Do thần kinh sáng suốt đa mưu;
Bởi não bộ khôn lanh túc trí.
Đứng trên đầu bậc giáp, vươn cao hơn súc vật giành ngôi;
Ngồi trước nhất hàng chi, vượt trội mọi linh cầm chiếm vị.

Thôi thôi!
Đã đến khắc niên chung;
Vừa vào giờ nguyệt quỹ. (5)
Cờ vào tay cứ phất, nguyên một năm quản nhiệm điều hành;
Trượng cặp nách phải phang, mười hai tháng đương quyền cai trị.

Ước đất nước yên bình;
Mong loài người cổ xuý.
Tri ân!
Cống hỷ!

Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp

Chú thích:
(1)  Người quân tử gặp cùng khốn thì cố chịu đựng, kể tiểu nhân thì phóng túng buông thả.
(2)  Thế kỷ 13, Đại dịch hạch do chuột, làm chết hơn 70 triệu cư dân Âu Châu.
(3)  May mắn không đến hai lần, tai hoạ lại vào liên tục.
(4)  Đất thấp xem rành, trời cao nghe tỏ.
(5)  Niên chung nguyệt quỹ: Năm cùng tháng tận.


Không có nhận xét nào: