Trang

2 tháng 2, 2020

MẤY DÒNG THUẬN NGHỊCH
1.     BẰNG HỮU

Xuôi:
Tràn tình mối ấy thuở ngây thơ
Bút sách thời xưa lúc cập bờ        
An ủi nỗi buồn quên mệt mỏi     
Sẻ chia khi khổ lắng sầu lo
Chan hoà vẫy tụ mong chờ đón
Thiết ái vời xa gọi hẹn hò
Han hỏi ríu lời bao mặn ngọt
Đan tay kết chỉ thắt đâu ngờ

Ngược:
Ngờ đâu thắt chỉ kết tay đan
Ngọt mặn bao lời ríu hỏi han
Hò hẹn gọi xa vời ái thiết
Đón chờ mong tụ vẫy hoà chan
Lo sầu lắng khổ khi chia sẻ
Mỏi mệt quên buồn nỗi ủi an
Bờ cập lúc xưa thời sách bút
Thơ ngây thuở ấy mối tình tràn


2.     TRÀNG KINH MÂN CÔI

Xuôi
Hoa bừng nở rộ sắc hồng tươi
Hạt chuỗi tràng châu ánh toả ngời
Hoà tiếng vọng say hồn bé nhỏ
Hợp cung vang đượm ý đầy vơi
Ca mừng chúc Mẹ ơn tràn ngập
Hát kính dâng Trời phước trải phơi
Tha thiết cảm tình bao mến mộ
Toà Thiên thấu nhận Chúa nghe lời.

Ngược
Lời nghe Chúa nhận thấu Thiên Toà,
Mộ mến bao tình cảm thiết tha.
Phơi trải phước Trời dâng kính hát
Ngập tràn ơn Mẹ chúc mừng ca
Vơi đầy ý đượm vang cung hợp
Nhỏ bé hồn say vọng tiếng hòa
Ngời toả ánh châu tràng chuỗi hạt
Tuơi hồng sắc rộ nở bừng hoa


3.     VIẾNG MỘ BẠN

Xuôi
Nhang trầm tỏa ấm mộ tình thân
Niệm tưởng hồn xa biệt thế trần
Chan chứa những ngày từng thiết ái
Thắm nồng bao buổi lắm tri ân
Màn buông khổ dứt, cầu yên nghỉ
Mắt khép sầu lui, chúc mãn phần
Tàn lụi sớm qua đường tục thế
 Van nài tiếng nhận Chúa từ nhân

Ngược
Nhân từ Chúa nhận tiếng nài van
Thế tục đường qua sớm lụi tàn
Phần mãn chúc lui sầu khép mắt
Nghỉ yên cầu dứt khổ buông màn
Ân tri lắm buổi bao nồng thắm   
Ái thiết từng ngày những chứa chan
Trần thế biệt xa hồn tưởng niệm
Thân tình mộ ấm toả trầm nhang


4.     NHỚ QUÊ

Xuôi:
Nhà quê đất cũ thuở ngây thơ
Nét đậm ghi sâu cảm thẫn thờ
Xa thẳm dáng thuyền kia xám đục    
Ảo huyền trông núi đó xanh lơ
Hoa bừng nở rộ tô màu thắm
Bướm lượn tung vờn múa sắc phô
Tha thiết nhớ xưa ngày bé nhỏ
Qua đi dẫu mất chẳng phai mờ

Ngược:
Mờ phai chẳng mất dẫu đi qua
Nhỏ bé ngày xưa nhớ thiết tha
Phô sắc múa vờn tung lượn bướm
Thắm màu tô rộ nở bừng hoa
Lơ xanh đó núi trông huyền ảo
Đục xám kia thuyền dáng thẳm xa
Thờ thẫn cảm sâu ghi đậm nét
Thơ ngây thuở cũ đất quê nhà


5.     TRẦN GIAN CHUỐC KHỔ

Xuôi:
Gian trần cửa ải khổ là bao
Huyễn mộng theo lòng ám nhọc lao
Vàng ngọc trữ tăng, mơ mãi ngất
Cửa nhà xây nữa, muốn thêm cao
Mang đầy túi bạc, um thèm khát
Chất khẳm rương tiền, lắm ước ao
Sang trọng bả mồi giăng bẫy rập
An tâm chẳng đến lại vương sầu

Ngược:
Sầu vương lại đến chẳng tâm an
Rập bẫy giăng mồi bả trọng sang
Ao ước lắm tiền rương khẳm chất
Khát thèm um bạc túi đầy mang
Cao thêm muốn nữa xây nhà cửa
Ngất mãi mơ tăng trữ ngọc vàng
Lao nhọc ám lòng theo huyễn mộng
Bao là khổ ải cửa trần gian


6.     ĐÔI DÉP
(Cảm thính ca khúc Đôi dép của Thôngvivu)

Thuận:
Xuôi đường bước thẳng lối hàng chung
Tiếp nối luôn vui gót sánh cùng
Vôi vữa kết thề đoan dạ vững 
Đá vàng trao hứa quyết lòng trung
Đồi gai há sợ đâu chân ngại
Núi  sỏi nào e chẳng gối chùn
Đôi lứa sống hoà an phận định
Trôi dòng mặc vậy cứ lồng khung

Nghịch:
Khung lồng cứ vậy mặc dòng trôi
Định phận an hoà sống lứa đôi
Chùn gối chẳng e nào sỏi núi
Ngại chân đâu sợ há gai đồi
Trung lòng quyết hứa trao vàng đá
Vững dạ đoan thề kết vữa vôi
Cùng sánh gót vui luôn nối tiếp
Chung hàng lối thẳng bước đường xuôi

Bùi Nghiệp
(Kỷ yếu 55 năm lớp Khai phá 1964-2019)


Không có nhận xét nào: