Trang

9 tháng 3, 2014

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ 13-20

13. ĐÀN BẦU.
Theo gió đàn ai trổi dặt dìu
Độc huyền âm vọng thoảng cô liêu
Phong tiền xuy xuất thanh thanh mạn
Nguyệt hạ hành lai bộ bộ kiều (*)
Gió ngẩn ngơ vờn bay quyến luyến
Mây thờ thẫn tụ quyện phiêu diêu
Hằng Nga cung Quảng rèm xao động
Ngó xuống nhân trần nhớ hắt hiu
Bóng Tà Dương
(*) Trước gió tung ra từng tiếng chậm, dưới trăng bước từng bước yêu kiều (câu đối của Tô Thức và Tô tiểu muội đời Tống)

14. PHẠT MỘC DỰNG NHÀ
Kìa ông phó cả thạo tay nghề
Chỉ đạo công trình thật hết chê!
Chính chính cầm dây căn dọi thước
Đường đường nảy mực vạch ê ke
Cu ly khiêng vác đâu vào đó
Phường thợ bào cưa nếp với nề
Việc lớn việc xoàng xong tắp lự
Ô này nhà mới ngắm càng mê.
Bóng Tà Dương

15. LUẬT SƯ
Tranh cãi ai bì lưỡi luật sư
Mọi điều, mọi khoản bụng nhai nhừ
Ra tòa phản bác bao lời luận
Bênh khách moi ra đủ lý trừ
Nhẹ án nhiều ca do đúng lẽ
Nặng hình lắm vụ bởi sai từ
Thiên bình dẫu chuẩn đôi khi lệch(*)
Cân nhắc vô cùng trước án thư
Cao Bồi Già
(*) Cân Thiên bình

16. CÔ THÂU NGÂN
Cô nàng chăm chỉ đến thương thay
Chẳng quản phòng thâu nóng hây hây
Tiền bạc đếm thu nhanh tựa máy
Hóa đơn ký lập tốc như bay
Ôm khư két sắt ròng luôn khắc
Bám trụ ghi sê suốt cả ngày
Nắm đống tiền to tâm nhắc nhớ
Nộp sang tay chủ mới yên…mày !
Cao Bồi Già
17. THỢ XẺ
Kéo cưa lừa xẻ nhịp nhàng thay
Thợ gỗ đòng đưa việc suốt ngày
Ngực ưỡn lưng khòm vung vẩy miết
Trôn mài cật lắc nhịp nhàng day
Vuông thành mịn lõi từng phân ván
Sắc cạnh trơn bìa mỗi tấc cây
Nhất nghệ tinh thông bằng bá nghệ
Cần cù linh hoạt bởi đôi tay
Bóng Tà Dương

18. THỢ CHẠM KHẮC
Bác thợ chạm làm thật rõ hay
Tạo ra vật dụng để trưng bày
Đường bào xoen xoét luôn chăm chỉ
Tiếng đục lanh canh mãi miệt mài
Sắc nét điểm tô đây có một
Hoa hòe chấm phá thật không hai
Tài năng đâu phải do thiên phú
Còn bởi chuyên cần khổ luyện tay
Bóng Tà Dương

19. ÔNG TỪ
Sân đền chậm rãi bước lừ đừ
Ai khác vào đây vị thủ từ
Buổi buổi khói hương vui tượng Thánh
Ngày ngày chăm bóng sáng dàn lư
Nghiêm trang đón khách thăm nơi tế
Đĩnh đạc mời người viếng cõi tu
Con trẻ nhìn ông dưng phách hãi
Tay mồm vốn quậy giữ êm ru
Cao Bồi Già

20. THẦY BÓI
Cặp kính đen thui rõ tướng thầy
Hỏi giờ sinh đẻ bói nhanh ngay
Hỏa kim, thổ, mộc lâm râm miệng
Tỵ ngọ, mùi, thân bấm đếm tay
Đây hạn đã qua mau đáp lễ
Này duyên chưa đến cứ trông ngày
Đúng thì trả thánh nhiều lên nhé
Chưa ứng đừng buồn đợi … mốt mai !
Cao Bồi Già

Không có nhận xét nào: