Trang

11 tháng 3, 2014

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ 21 - 28 Tập thơ viết chung với Cao Bồi Già

21.     THẦY ĐỒ
Thầy đồ quanh quẩn lũy tre xanh
Nghiên bút bày ra dưới mái tranh
Câu chữ ê a dăm đệ tử
Văn bài ra rả mấy thằng ranh
Ba giềng cương lĩnh nên tôn trọng
Năm mối thường luân phải tựu thành
Mắt nhắm đâu nhìn ra thế giới
Ngủ hoài chửa tỉnh mộng công khanh
Bóng Tà Dương
 
22.     HỌC TRÒ
Xếp đứng hạng ba đám học trò
Sách đèn mài miệt thuở còn thơ
Chân trần lóc chóc tay ti toáy
Quần thủng te tua mũi thập thò
Kiệt xuất che mình trong xã tắc
Tài năng ẩn tướng giữa cơ đồ
Mốt mai rộ sáng sao kỳ diệu
Giềng mối non sông vạn họ nhờ
Bóng Tà Dương
 
23.     KỊCH SĨ
Kìa nàng kịch sĩ đáng yêu sao
Nhân vật vào vai đủ sắc màu
Vóc dáng đứng ngồi luôn hợp cảnh
Đài từ lên xuống rõ thanh tao
Bỗng cười cảnh  hí: bao người rộn
Chợt khóc sen buồn: lắm kẻ nao(*)
Sân khấu diễn tuồng y hệt thật
Hằng đêm tiền khách tự tuôn ào !               
Cao Bồi Già
   (*) sen (sence):cảnh
 
24.     DIỄN VIÊN XIẾC
Can đảm ngày ngày chẳng sợ eo
Lưu du diễn xiếc dẫu lương bèo
Mình quăng trong gió không thua vượn
Chân bước trên dây chẳng khác mèo
Lắm bận làm người tim óc đứng
Nhiều phen khiến trẻ dạ gan teo
Hiểm nguy rình rập từng thao tác
Đã chọn cùng rèn quyết  chí theo
Cao Bồi Già
 
25.     NHÀ VĂN
So sánh làm gì nghệ viết văn
Bậc thầy ngôn ngữ biết hay chăng
Tâm suy thước ngọc đo tà chính
Khẩu tụng khuôn vàng đếm giả chân
Xã hội bao điều cao với thấp
Nhân tình lắm nỗi dọc cùng ngang
Công tâm làm trọng đừng thiên lệch
Ngòi bút cong oằn thật rõ lang
Bóng Tà Dương
 
26.     THI SĨ
Gạn lắng câu  từ lọc chất thơ
Con tằm kéo kén nhả làn tơ
Tinh hoa ngôn ngữ tươi vô kể
Cốt tủy văn chương đẹp bất ngờ
Tâm sự cùng mây lời trí tưởng
Thầm thì với gió tiếng lòng mơ
Ngân nga âm hưởng rung thần thánh
Trao tặng nhân gian chút sững sờ.
Bóng Tà Dương
 
27.     M.C.
Một người dẫn dắt cả chương trình
Cần chuẩn thanh âm lẫn vóc hình
Lưu loát nói năng luôn sáng suốt
Tự nhiên điệu  bộ phải thông minh
Vô duyên, khách dự lời phê phán
Lỡ ý, người nghe tiếng bất bình
Chẳng dễ đâu nghề đang hót đấy
Muốn làm phải luyện “võ” cho tinh
Cao Bồi Già
 
28.     NHA SĨ
Ê buốt  hàm khi nếm lạnh,chua
Nghề tui chuyên trị thật là xuya
Ai sâu trám trét xinh y trước
Khách sún điền trồng đẹp giống xưa
Hết nhức hết đau êm  ngủ sướng
Lại ăn lại nói khỏe vui đùa
Đường hoàng “làm giả” nào ai cấm !
Quyền ấy riêng đây hợp lẽ thừa
Cao Bồi Già

Không có nhận xét nào: