Trang

5 tháng 3, 2014

NHÂN SINH BÁCH NGHỆ 5-12 Tập thơ viết chung với Cao Bồi Già

5.     NGHỆ NHÂN THỔI SÁO
Sáo trúc nhẹ rung tiếng vút vu
Đưa hồn phiêu lãng với trăng thu
Mạc tương bất khí bình quân tử
Năng giải hư tâm thị ngã sư (*)
Réo rắt cung thương hòa bách tính
Trầm hùng vũ chủy vọng thiên thư
Hồn xưa thấp thoáng vào âm tấu
Có phải Trương Chi cõi tịch mù
Bóng Tà Dương
 (*) Đừng bàn quân tử không trọng dụng, hiểu được hư tâm là thầy ta.
  
6.     CỬA HÀNG NHUỘM
Năm dài tháng rộng cả đời ta
Y phục còn phai huống nữa là...
Thiên hạ thanh hoàng giai ngã thủ
Triều trung chu tử tại ngô gia (*)
Phân vân tái xám bừng xinh xắn
Ủ rũ sồng nâu thoắt mặn mà
Cận mực thời đen xưa nay thế
Gần đèn lại sáng rõ rành a! 
Bóng Tà Dương
 (*)Xanh vàng thiên hạ đều tay tớ, đỏ tía triều đình bởi của ta (câu đối của vua Lê Thánh Tông)
 
7.     ANH HÀNG DAO DẠO
Râu hùm ,mắt ốc ,nặng lưng bao
Tay múa chiêu quyền ,sáng lưỡi dao
Lớn tiếng mọc mời người bước vãng
Nặng lời hấm hứ kẻ xem bâu
Băm băm khí rít ghê ghê quá
Chặt chặt phong vèo khiếp khiếp sao
Giữa chợ mặc nhiên như bãi trống
Khách mua cũng đáng mặt anh hào!
Cao Bồi Già
  
8.     ÔNG PHÓ HÚI
Lược lùa, kéo bấm, khách luôn đông
Khéo léo làm tươm mái tóc bồng
Nắm cổ dân đen phay cụt tóc
Vò đầu sếp lớn cạo trơn lông
Oang oang tán gẫu, người say chuyện
Bình bịch xoa lưng, khách thỏa lòng
Dở cụ loe hoe đầu mấy cọng
Thế mà dăm tháng phải…thăm ông         
Cao Bồi Già
 
9.     TỬU ĐIẾM
Quá bộ mời vào chốn ẩm lâu
Dăm chung tiêu khiển nỗi cơ cầu
Khuyến quân cánh tận duy bôi tửu (*)
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu (**)
Trút nỗi hàn huyên người bãi bể
Chia niềm tâm sự khách ngàn dâu
Men nồng chếnh choáng xua u uẩn
Gác lại ưu phiền nhẹ nỗi đau
Bóng Tà Dương
 (*)Khuyên anh cạn thêm một chén rượu (Thơ Vương Duy trong bài Vị thành khúc)
(**)Cùng người tiêu mối sầu vạn cổ (Thơ Lý Bạch trong bài Trương tiến tửu)

 10.     CỬA HÀNG Y PHỤC.
Cân đai y phục đủ trăm phần
Lịch sự thời trang áo với quần
Nhân thụ đông hàm phi ngã nguyện
Thế giai ôn noãn thị dư tâm (*)
Người xinh bởi mặc vào tơ lụa
Lúa tốt do cần vụ nước- phân
Khéo léo sửa sang tôn dáng vẻ
Người sinh ra của chớ keo bần
Bóng Tà Dương
 (*)Người rét mùa đông không phải điều ta muốn, đời đều ấm áp là do lòng ta mong.
 
11.     ANH XE ÔM
Mưa nắng dãi dầu suốt sớm hôm
Bám càng ngựa sắt, nghiệp mài trôn
Rước em nho nhỏ tan trường học
Chở chị sồn sồn đến chợ buôn
Được bữa lắm tài lòng bớt nhọc
Gặp ngày vắng khách dạ tươm buồn
Thất thường thu nhập đời luôn khó
Cứ mãi è thân, kẻ kẻ ... ôm !
Cao Bồi Già
 
12.     THỢ ĐÀO GIẾNG
Đào giếng ai cần cứ gọi mau
Thợ chuyên đáp ứng gọn nhu cầu
Dò nơi nước ngọt thanh thanh khiết
Khoét đất ô tròn hoắm hoắm sâu
Cơ bắp cuộn hằn như lực sĩ
Xà beng phập chắc tựa kim khâu
Thạch Sanh phá thổ tầm hang ngọc
Tưới mát cho đời, thỏa khát khao !
Cao Bồi Già

Không có nhận xét nào: