Trang

18 tháng 12, 2016

MƯA TRỜI ĐÃ ĐỔ(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Van lởi đáp nguyện ước chờ mong
Tụ kết mây về, gió chuyển thông
Chan chứa mạch trào luôn ngập suối
Ứ dâng nguồn chảy mãi tràn sông
Ban thương Chúa sớm cho màu nhiệm
Nhận đoái Trời mau tặng chính công
Hoàn vũ thoả vui mừng nhảy múa
 Trần gian phước nở đoá tươi hồng

Nghịch:
Hồng tươi đoá nở phước gian trần
Múa nhảy mừng vui thoả vũ hoàn
Công chính tặng mau Trời  đoái nhận
Nhiệm màu cho sớm Chúa thương ban
Sông tràn mãi chảy nguồn dâng ứ
Suối ngập luôn trào mạch chứa chan
Thông chuyển gió về mây kết tụ
Mong chờ ước nguyện đáp lời van

Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: