Trang

23 tháng 12, 2014

THIÊN SỨ GỌI MỤC ĐỒNG


(Thuận nghịch độc)
Đọc xuôi :
Nguời ơi dậy thức tỉnh đi nào!
Buớc vội theo đường hướng dẫn sao.
Thôi gấp gấp kìa mau tạ bái!
Đó nhanh nhanh hãy kíp nghinh chào!
Trời cung mở rộng hoà chan chứa,
Đất cõi vuơn dài quyện kết giao.
Đời phúc huởng vui ngày khổ dứt,
Khơi dòng mạch sáng toả ngàn cao.

Đọc ngược :
Cao ngàn tỏa sáng mạch dòng khơi,
Dứt khổ ngày vui hưởng phúc đời.
Giao kết quyện dài vươn cõi đất,
Chứa chan hoà rộng mở cung Trời.
Chào nghinh kíp hãy nhanh nhanh đó!
Tạ bái mau kìa gấp gấp thôi!
Sao dẫn hướng đường theo vội bước,
Nào đi tỉnh thức dậy ơi người!

Bongtaduong

Không có nhận xét nào: