Trang

14 tháng 2, 2015

CHÚC MẸ CHA (Lục bát thuận nghịch)


Xuôi
Sang xuân mừng chúc mẹ cha
Xin cầu tùng bách cội già thêm tuơi
Cùng vui con cháu nói cười
Xem kìa khôn lớn dưỡng nuôi ai là?
Đông thêm nhà cửa thuận hòa
Vui đùa ca hát miệng hoa môi tròn  
Xa dù ngày ngóng tháng trông
Luôn luôn bày tỏ tạc lòng ghi tâm
Mai hôm gầy héo xác thân
Lo sầu bay biến trở trăn không phiền
Ngoài trong gia tộc ấm yên
Hằng mong cha mẹ tuổi thêm an bình

Ngược
Bình an thêm tuổi mẹ cha
Mong hằng yên ấm tộc gia trong ngoài
Phiền không trăn trở biến bay
Sầu lo thân xác héo gầy hôm mai
Tâm ghi lòng tạc tỏ bày
Luôn luôn trông tháng ngóng ngày dù xa
Tròn môi hoa miệng hát ca
Đùa vui hoà thuận cửa nhà thêm đông
Là ai nuôi dưỡng lớn khôn?
Kìa xem cười nói cháu con vui cùng
Tươi thêm già cội bách tùng
Cầu xin cha mẹ chúc mừng xuân sang.


Bongtaduong

Không có nhận xét nào: