Trang

7 tháng 2, 2015

CUỐI NĂM VIẾNG MỘ


(Thuận nghịch độc)
Đọc xuôi
Nhang trầm tỏa ấm mộ tình thân
Nhớ tưởng người qua kiếp thế trần
Chan chứa những ngày từng thiết ái
Ắp đầy bao buổi lắm tri ân
Ngàn muôn khổ dứt cầu yên nghỉ
Vạn ức sầu buông chúc trọn phần
Toàn vẹn đã xong đời ảnh ảo
 Van nài tiếng nhận Chúa từ nhân

Đọc nguợc
Nhân từ Chúa nhận tiếng nài van
Ảo ảnh đời xong đã vẹn toàn
Phần trọn chúc buông sầu ức vạn
Nghỉ yên cầu dứt khổ muôn ngàn
Ân tri lắm buổi bao đầy ắp
Ái thiết từng ngày những chứa chan
Trần thế kiếp qua người tưởng nhớ
Thân tình mộ ấm toả trầm nhang

Bongtaduong

Không có nhận xét nào: