Trang

10 tháng 2, 2016

BÍNH THÂN PHÚDê mãn nhiệm kỳ;
Khỉ lên đáo hạn!
Gậy vung cai quản;
Cờ phất cầm đầu!

Tại hạ họ Hầu thông minh thiên bẩm, chốn rừng xanh nức tiếng địa cầu;
Bổn chủ dòng Tinh trí tuệ tuyệt vời, nơi núi biếc vang danh hoàn vũ.
Tài bắt chước y chang rất rõ;
Trí rập khuôn giống hệt không sai.
Tay tinh anh cơ bắp dẻo dai;
Não linh hoạt thần kinh vững chãi.

Cụ tổ xưa: (1)
Từng hộ giá thỉnh kinh, sang Tây trúc vượt qua trăm ải;
Đã tháp tùng hướng đạo, dắt Đường tăng xuất phát ngàn phương.
Ma quái xem thường;
Yêu tinh tức hộc.
Ngọn thiết bảng chục phen ngang dọc;
Cân đẩu vân dăm bước tung hoành.
Lên Thiên cung giỡn mặt Ngọc Hoàng;
Xuống hải giới vờn râu Long đế.

Tổ mẫu trước: (2)
Là tiên nữ Bạch Viên đẹp đẽ;
Với nam trang Tôn Các uy phong.
Đã hợp hoan xe mối chỉ hồng;
Cùng giao ước kết tình tơ biếc.

Con cháu nay:
Phát vãng tha phương, theo mãi võ đủ trò đủ việc;
Lưu vong đất khách, với Sơn đông nhiều vẻ nhiều phen .
Khi đu đưa tung hứng liên miên;
Lúc nhún nhảy lộn nhào cấp tập.

Diễn lắm vẻ khôi hài quan khách;
Bày nhiều trò thích chí trẻ thơ.
Nào đi xe, cỡi ngựa,  chèo đò;
Nọ gánh nước, rửa xe, thổi lửa.

Sát cánh chị ra công từng bữa;
Kề vai anh quần quật hằng ngày.
Chẳng  kể chi cơ cực đắng cay;
Không đếm xỉa nhọc nhằn chua xót.

Dù to bự loài kinh-cong, cốt đột;
Hay nhỏ con giống vọc vượn, tinh tinh.
Cũng khôn ngoan thừa trí thông minh;
Đều láu lỉnh trội mưu cơ trí.

Lúc tại thế xác thân tri  kỷ;
Khi lìa đời xương thịt chung tình.
Nói sao cùng phục vụ hết mình;
Kể chẳng hết hiến thân tận lực.

Bây giờ:
Nay đáo hạn dê trao đại cục;
Đã đến hồi khỉ nhận chu kỳ.
Ba trăm ngày quyết chẳng phân ly;
Mười hai tháng thề luôn đoàn kết.

Chúc bá tánh an cư bát tiết;
Tặng chư dân hạnh phúc tứ thời.
Cờ đến tay phải phất, chớ từ nan kiếm cớ lôi thôi ;
Việc đến lúc nên làm, đừng chối bỏ tìm đường lảng tránh.

Một năm phước hạnh!
Cả tháng khang ninh!
Cẩn cáo!

 Bóng Tà Dương

Chú thích:
(1) Truyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là cốt khỉ ở Động Thuỷ Liêm, hộ giá Tam Tạng sang Tây trúc thỉnh kinh.
(2) Truyện Bạch viên Tôn Các: Bạch viên là con vượn trắng hoá thân thành người, kết duyên cùng Tôn Các, trọn nghĩa trọn tình.

Không có nhận xét nào: