Trang

4 tháng 2, 2016

KINH BÁCH DỤ 76-80
76. Nông Phu Mơ Tưởng Công Chúa

Nông phu trẻ lên thành du ngoạn
Tình cờ xem thấy dáng giai nhân
Chính là công chúa tuyệt trần
Anh về tơ tuởng tấm thân võ vàng

Người thân thích hoang mang lo sợ
Hỏi cho ra nguyên cớ nảy sinh
Tôi đây say đắm bóng hình
Tuơng tư phát bệnh si tình ngày đêm

Bạn an ủi đừng nên rầu rĩ
Sẽ tìm ra phương kế diệu kỳ
Xin đừng sầu não làm chi
Nghe xong thích chí bệnh suy khỏi dần

Câu nói dối mà đâm hiệu quả
Tỏ lời yêu công chúa biết rồi
Giai nhân chưa trả lời thôi
Anh ta hứng khởi nói cuời bô bô
oOo
Ít phước huệ tự cho đã đủ
Tuởng mình hay mong cứ leo cao
Khư khư kỳ vọng ước ao
Mơ màng ôm giấc chiên bao hão huyền

77. Tìm Sữa
Xưa có nhóm nguời nơi biên ải
Cả đời đâu trông thấy con lừa
Nghe đồn sữa nó tuyệt mơ
Bàn nhau tìm khắp cõi bờ cho ra

Nhưng kết quả chỉ là lừa đực
Cả bọn lầm háo hức tranh nhau
Nguời thì mút sữa nơi đầu
Kẻ đuôi – móng – mõm đâu đâu cũng vò
oOo
Lắm nguời nghĩ hễ tu là đặng
Chứng quả ngay mù quáng sai lầm
Tự bày khổ hạnh cực thân
Cuối cùng thất vọng tục trần vẫn đeo78. Ði Không Về Rồi

Xưa ông bố nhủ con phải nhớ
Đến sáng mai ra chợ mua hàng
Nguời con dạ dạ vâng vâng
Ghi lòng kỹ lưỡng  xin tuân y lời

Đêm đã hết  mặt trời vừa ló
Chẳng đợi cha ra chợ một mình
Tới lui sau trước loanh quanh
Quáng quàng bụng đói thân đành về thôi

Cha vừa thấy than trời con hỡi
Sao ngu si chẳng đợi cha cùng
Rã rời xôi hỏng bỏng không
Tự mình chuốc khổ ra nông nỗi này
oOo
Tu Phật pháp nhờ thầy nương bạn
Tự ý mình mù quáng khổ thân
Như nguời con nọ ngây đần
Không nguời dìu dắt nhiệt tâm ích gì


79. Gánh Ghế Cho Vua
Xưa có vị vua trong cung điện
Muốn đến vườn thượng uyển ngoạn hoa
Truyền riêng hầu cận triều ca
Vác theo một ghế đem ra vua ngồi

Do sĩ diện hổ ngươi thoái thác
Thực tôi đây việc vác chẳng hay
Hạ thần chỉ gánh quen vai
Còn riêng việc đó thưa ngài xin tha

Vua sai hãy đem ba sáu ghế
Chia làm hai đủ thế gánh gồng
Cắn răng chịu khổ cho xong
Chỉ vì sĩ diện mà đong cực vào
oOo
Nguời học Phật tích bao nhẫn nhục
Cải tánh mình lập đức tu thân
Quên đi đẹp đẽ phàm trần
Quy y thí phát thanh nhàn nôi tâm

80. Uống Thuốc Nước Rửa Ruột

Xưa có kẻ ruột già đau quặn
Đến thầy lang cầu khẩn chữa thương
Lương y khám nghiệm tỏ tường
Phải nên rửa ruột coi thường khó qua

Thầy lấy thuốc trộn pha tô nước
Để trên bàn ra truớc lấy thau
Trong nhà nguời bệnh tuởng đâu
Bưng nguyên bát nuớc uống mau vội vàng

Thật đột ngột bụng tràn đau dội
Thầy bước vào hỏi vội nguyên do
Anh khai đã uống hết tô
Thôi rồi thuốc rửa uống vô bị hành

Thầy lại phải cho anh thuốc giải
Nôn mửa ra từng bãi nhớt phân
Thật là khờ khạo vô ngần
Dại ngây nên bị hai lần khốn nguy
oOo
Nguời học đạo tu trì thích đáng
Tự ý mình không mảng cao nhân
Truớc sau đảo lộn đầu chân
Càng thêm tổn hại do lầm đuờng đi


Dệt thơ: Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: