Trang

18 tháng 2, 2014

An Mai quân - Phan Bội Châu
安枚君
漂蓬我輩各他鄉,
辛苦天君分外常。
性命幾迴頻死地,
鬚眉三度入齡堂。
驚人事業天陶鑄,
不世風雲帝主張。
賈使前圖盡夷坦,
英雄豪傑也容常。
潘佩珠

An Mai quân
Phiêu bồng ngã bối các tha hương
Tân khổ thiên quân phận ngoại thường
Tính mạng kỷ hồi tần tử địa
Tu mi tam độ nhập linh đường
Kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú
Bất thế phong vân đế chủ trương
Giả sử tiền đồ tận di thản
Anh hùng hào kiệt giã dung thường.


An ủi Mai Lão Bạng (Phóng dệt Bongtaduong)
Phiêu dạt quê người bác với tôi
Cay chua đơn độc đủ liên hồi
Bao phen tính mạng lâm đường quẫn
Mấy lượt râu mày nếm ngục chơi
Trời đã tô bồi còn thử thách
Mây vừa hội tụ chửa giao bôi
Đường đời ví thử an bằng cả
Kiệt xuất anh hào có mấy ngôi!

Tại quận Tân Bình, TPHCM có tên đường Mai Lão Bạng.
Mai Lão Bạng (?-1942), tục gọi là Già Châu, là một tu sĩ xuất dòng đạo Công giáo và là một thành viên tích cực trong các phong trào như Duy Tân, Đông Du, Việt Nam Quang phục Hội trong lịch sử Việt Nam.
Bài thơ này Phan Bội Châu làm trong nhà ngục Quảng Đông để an ủi Mai Lão Bạng (theo lời của Phan Bội Châu trong Ngục trung thư).

Không có nhận xét nào: