Trang

6 tháng 2, 2014

Để gia -Cao Bá Quát

抵家
雙鬢蕭蕭不自知,
鄉村指點是歸期。
木棉店裡霜收早,
天馬湖邊日上遲。
鄰友忽逢驚數問,
母親乍見喜交悲。
平生多難今長悔,
畏向家人語別離。
高伯适

ĐỂ GIA
Song mấn tiêu tiêu bất tự tri,
Hương thôn chỉ điểm thị quy kỳ.
Mộc Miên điếm lý sương thu tảo,
Thiên Mã hồ biên nhật thướng trì.
Lân hữu hốt phùng kinh sác vấn,
Mẫu thân sạ kiến hỷ giao bi.
Bình sinh đa nạn kim trường hối,
Uý hướng gia nhân ngữ biệt ly.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004

VỀ NHÀ (phóng dệt Bongtaduong)
Mái tóc bơ phờ chẳng biết sao!
Về làng lòng cứ thấy nao nao.
Mộc Miên cây đó sương vừa tạnh,
Thiên Mã hồ kia nắng chửa vào.
Xóm cũ  mừng vui qua tấp nập,
Mẹ già quýnh quáng vấp lao đao .
Bôn ba cuộc sống nay về tiếc,
Tâm sự điều chi dạ xáo xào.

Không có nhận xét nào: