Trang

8 tháng 2, 2014

Xuân vãn -Thái Thuận
春晚
參差野樹暮煙籠,
四顧微茫夕照中。
歌管樓臺芳草雨,
鞦韆庭院落花風。
詩書醉我三杯酒,
歲月驚人兩鬢逢。
雲闕未應甘酯斷,
鄉江上見來鴻。
蔡順

Xuân vãn
Sâm si dã thụ mộ yên lung,
Tứ cố vi mang tịch chiếu trung.
Ca quản lâu đài phương thảo vũ,
Thu thiên đình viện lạc hoa phong.
Thi thư tuý ngã tam bôi tửu,
Tuế nguyệt kinh nhân lưỡng mấn bồng.
Vân khuyết vị ưng cam chỉ đoạn,
Cố hương giang thượng kiến lai hồng.
Thái thuận 

Dịch nghĩa
Cây đồng nội nhấp nhô, khói chiều bao phủ
Bốn phía tờ mờ trong bóng mặt trời xế
Ca nhạc ở lâu đài với cỏ thơm trong mưa
Cây đu trên sân viện cùng hoa rơi trước gió
Thi thư làm say ta như ba chén rượu
Năm tháng làm kinh sợ người, hai mái tóc rối bòng bong
Thức ăn ngon ở lầu mây chưa phải đã hết
Thấy cánh hồng từ trên sông quê hương bay đến

Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lđất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

Cuối xuân (Phóng dệt Bongtaduong)

Cây đồng lãng đãng khói chiều buông
Bóng ngả dài nghiêng trải cuối đường
Nhã nhạc lâu đài mưa cỏ ướt
Giàn đu sân viện gió lay vương
Tứ thơ say đắm men hòa sũng
Thời khắc bơ phờ tóc rối bươm
Mỹ vị lầu mây nào đã cạn
Chim chao vút thoáng lối sông buồn

Không có nhận xét nào: