Trang

21 tháng 2, 2014

Độc thán - Nguyễn Khuyến
獨嘆
十年回首獨愁予,
世事人情漸不如。
同類相爭竹縛竹,
利心無厭魚吞魚。
可憐今日誰為梗,
所以前人欲廢書。
寄語城門相識者,
風塵滿路未歸歟。
阮勸

Độc thán
Thập niên hồi thủ độc sầu dư,
Thế sự nhân tình tiệm bất như.
Đồng loại tương tranh trúc phược trúc,
Lợi tâm vô yếm ngư thôn ngư.
Khả liên kim nhật thuỳ vi ngạnh,
Sở dĩ tiền nhân dục phế thư.
Ký ngữ thành môn tương thức giả,
Phong trần mãn lộ vị quy dư.

TỰ THÁN (Phóng dệt Bongtaduong)
Nghĩ lại mười năm chán mớ đời
Nhân tình thế thái bạc như vôi
Cá săn hại cá - Kia cùng giống
Lạt trói cùm tre – Đó cũng nòi
Ngày mới buông lời tuồng cũ rích
Người xưa quẳng sách chuyện qua rồi
Nhắn ai tri ngộ nơi thành thị
Ngập bụi phong trần mãi chẳng thôi!

Không có nhận xét nào: