Trang

17 tháng 12, 2013

HỊCH CỨU ĐỘ
(Liên vận)

Truyền lời Thượng đế;
Nghe tỏ chư dân!
Biển cả sông gần!
Non cao lũng thấp!

Vâng lệnh Đấng chin tầng, loan báo toàn dân cùng trời cuối đất;
Truyền lời vua mười cõi, đưa tin các tộc góc bể chân mây.
Tiếng hứa xưa thực hiện hôm nay;
Lời nguyền cũ xếp vào quá khứ.

Này đây:
Đấng cứu tinh chính là ái tử;
Vua ân độ đây thật minh quân.
Rời cung vàng lẫm liệt, nhập cõi trần mang xác thể phàm nhân;
Bỏ điện ngọc uy danh, vào dương thế độ linh hồn tục lụy.

Dùng tình thương cai trị;
Lấy nhân ái điều hành.
Bút công bình chép hằn rõ đan thanh;
Mực chính trực in đậm rành sắc biếc.

Gom chiên lành hợp quần đích thực, tặng ái truất giao hòa, xoa dịu người què- đui- hủi- điếc;
Tách sói dữ tan tác hoang mang,  gây oán thù chia rẽ, khu trừ đứa hiểm- dữ- cường- gian.
Cây gậy này nào biểu lộ quyền năng;
Bàn tay ấy chưa phô bày phép tắc.

Kẻ quyền quý đừng dương dương tự đắc;
Người đớn hèn chớ ảo não thân sầu.
Nào tin tưởng, chẳng ai bị bỏ rơi đâu;
Hãy cậy trông, không kẻ nào vô vọng cả!

Có nghe chăng:
 Ngôi Lời giáng hạ!
Đức Chúa lâm phàm.
Cung thánh thiêng rộng mở rộn ràng;
Cửa thần tướng mừng reo ngây ngất.

Khắp vũ trụ bừng bừng, vạn tinh tú hờn ghen trái đất;
Cả càn khôn dậy dậy, trăm ngân hà tị nạnh tinh cầu.
Quỷ sứ lắc đầu!
Ma vương đấm ngực!

Nhân nguyên tổ lại vun thành hồng phúc;
Quả tiền nhân nay hái được hồng ân.
Nắng sẽ bừng vầng sáng tỏa chiếu lan;
Mưa lại trút hạt long lanh tuôn đổ.

Hôm nay:
Một hài nhi nằm trong máng cỏ;
Hai phụ mẩu đứng cạnh nôi rơm.
Là vua trời đất, Đấng cởi bỏ bao trói buộc ách gông;
Chính Chúa vũ hoàn, Người tháo rời mọi vây ràng xiềng cũi.

Hãy vui mừng, hợp tiếng loa vang gọi;
Cùng phấn khởi, đồng nghe hịch vọng mời.
Vinh phước lắm! Đức Chúa ngự trên trời;
Bình an thay! Loài ngưởi đang dưới thế.

Truyền lời Thượng đế;
Nghe tỏ chư dân!

Bongtaduong

Không có nhận xét nào: