Trang

4 tháng 12, 2013

Trung thu cảm sự - Nguyễn Phi Khanh

阮飛卿
金波海漫空流,
河漢微雲淡淡收。
雨後池臺多貯月,
客中情緒下勝秋。
願憑天上清光夜,
遍照人間疾苦愁。
長使國家多暇日,
五湖歸夢到扁舟。

PHIÊN ÂM:
Kim ba tự hải mạn không lưu,
Hà Hán vi vân đạm đạm thu.
Vũ hậu trì đài đa trữ nguyệt,
Khách trung tình tự bất thăng thu.
Nguyện bằng thiên thượng thanh quang dạ,
Biến chiếu nhân gian tật khổ sầu.
Trường sử quốc gia đa hạ nhật,
Ngũ hồ quy mộng đáo biên chu.

Dịch nghĩa:
Tiết trung thu, cảm xúc trước sự việc

Sóng vàng như biển, tràn ngập tầng không,
Dòng Ngân Hán lưa thưa mây đọng lại.
Sau trận mưa, đài ao chứa đầy ánh trăng,
Nỗi lòng nơi đất khách không thể như trời thu
Mong nhờ đêm trong sáng ở trên trời kia.
Soi thấu nỗi đau khổ của thế gian này.
Mãi mãi để nước nhà được những ngày nhàn hạ,
Thì giấc mơ quay về Năm hồ sẽ tới được chiếc thuyền con.

Dịch thơ:(Nguyễn Hữu Thăng dịch)

Sóng vàng như biển ngợp tầng không
Mây tụ sông Ngân bảng lảng dòng
Mưa tạnh đài ao vằng vặc nguyệt
Sắc thu đất khách tái tê lòng
Mong nhờ thượng giới đêm trong sáng
Soi thấu nhân gian khổ chất chồng
Cho nước non này nhàn hạ mãi
Ngũ Hồ trong mộng lướt mênh mông.

CẢM THU (Phóng dệt Bongtaduong)
Như biển sóng vàng ngợp cõi không
Ngân hà quy tụ lớp mây lồng
Tàn mưa loang loáng trăng vờn nước
Ly khách bồi hồi dạ rối bông
Vẫn đợi trời cao soi trái phải
Luôn chờ đất thấp gỡ sâu nông
Thênh thang xã tắc vui nhàn nhã
Thong thả thuyền lan nhẹ lướt dòng

Không có nhận xét nào: