Trang

18 tháng 12, 2013

Mừng sinh nhật Chúa
(Thuận nghịch độc)

Đọc xuôi :
Trần gian đến hưởng lộc an bình!
Xuống tự trời tuôn đổ thắm tình
Nhân chúng hát ca mừng nhảy múa ,
Sứ thần vang tấu nhịp lung linh.
Đàn cung xế xự hòa chiêng trống,
Sáo khúc xang hồ hợp phách sênh.
Tràn ngập sướng vui ân thánh đủ,
Chan hòa mỹ thiện phước quang vinh!

Đọc ngược :
Vinh quang  phước thiện mỹ hòa chan!
Đủ thánh ân vui sướng ngập tràn.
Sênh phách hợp hồ xang khúc sáo,
Trống chiêng hòa xự xế cung đàn.
Linh lung nhịp tấu vang thần sứ,
Múa nhảy mừng ca hát chúng nhân.
Tình thắm đổ tuôn trời tự xuống,
Bình an lộc hưởng đến gian trần.
 Bongtaduong

Không có nhận xét nào: