Trang

11 tháng 12, 2013

SÁCH CHÂM NGÔN -CHƯƠNG 19(Dệt thơ Bóng Tà Dương)

- Chương 19 -
 Cn 19, 1-29

Nghèo túng đời luôn sống vẹn toàn
Hơn nhiều ngu ngốc cứ mồm oang
Nhiệt tình thiểu xét nào công ích
Chân bước lanh chanh ắt ngã quàng

Ngu dại làm nguy đến chính mình
Lại đi căm hận đấng quyền linh
Giầu sang lắm bạn đương nhiên thế
Nghèo khó không ai muốn đoái nhìn

Làm chứng gian tà án thoát sao!
Nói năng dối trá được yên nào!
Đời thường tâng bốc ai hào phóng
Quà cáp tăng nhiều bạn kết giao

Túng bấn tộc dòng ắt rẻ khinh
Bạn luôn lảng trốn tránh xa mình
Người khôn hiểu biết thường tôn trọng
Sáng suốt trau tria hạnh phúc tìm

Ngu đần sao hợp nếp phong lưu
Nô lệ chi hòng thủ lãnh ưu
Hiểu biết làm mình khoan nóng giận
Màng chi xúc phạm những oan cừu

Vua giận như là tiếng mãnh sư
Nhưng ân lộc xuống lại tràn dư
Con ngu mối họa đùn cha mẹ
Vợ lắm điều là: mái dột hư

Thừa kế gia tài bởi nghiệp cha
Vợ hiền do Chúa tặng ban ta
Con người biếng nhác thường mê ngủ
Của cải bay vèo thoắt biến xa

Lệnh truyền tuân giữ được ghi công
Chối bỏ khinh thường ắt mạng vong
Giúp kẻ khó là cho Chúa mượn
Vốn lời sẽ trả bạc tinh ròng

Nhẫn nại dạy con để ước mong
Thôi đừng nóng nảy dễ tiêu vong
Hung hăng ắt nhận thêm hình phạt
Cứu vớt càng tăng ác chất chồng

Đón nhận tuân lời những lệnh răn
Mai sau lãnh thưởng gấp trăm lần
Người thường ấp ủ bao toan tính
Kế hoạch nơi Trời mới định phân

Ao ước đời này sống nghĩa nhân
Thà là túng bấn cũng cam thân
Ngày ngày kính Chúa an vô tận
Ăn ngủ bình yên chẳng ngại ngần

Phạt đứa hay ưa chế diễu dèm
Ngây khờ khéo dậy cũng khôn thêm
Quở trách người khôn điều tế nhị
Càng tăng hiểu biết những sâu huyền

Bạc đãi mẹ hiền đuổi đánh cha
Ấy tên đốn mạt nhuốc nhơ mà
Ví bằng tai bịt không nghe huấn
Đường lối ngay bằng tất lạc xa

Nhân chứng gian tà nhạo phép công
Mồm loa mép giải thẳng thành cong
Sẵn dành án phạt cho thằng giễu
Đòn vọt kề lưng đứa độn khùng

Không có nhận xét nào: