Trang

13 tháng 1, 2014

Mạn hứng - Nguyễn Du
漫興
龍尾洲邊多白鷗,
藍江堂上有寒儒。
一生詞賦知無益,
滿架琴書徒自愚。
為人悲瞬息,
暮年行樂惜須臾。
寧知異日西陵下,
能飲重陽一滴無。
阮攸

Mạn hứng
Long Vĩ châu biên đa bạch âu,
Lam Giang đường thượng hữu hàn nho.
Nhất sinh từ phú tri vô ích,
Mãn giá cầm thư đồ tự ngu.
Bách tuế vi nhân bi thuấn tức,
Mộ niên hành lạc tích tu du.
Ninh tri dị nhật tây lăng hạ,
Năng ẩm trùng dương nhất trích vô?
Nguyễn Du

Dịch nghĩa
Bên bãi Long Vĩ có nhiều chim âu trắng,
Trong ngôi nhà bên sông Lam có nhà nho nghèo.
Một đời chuyên về từ phú, biết là vô ích,
Sách đàn đầy giá, chỉ mình làm ngu mình.
Cuộc đời trăm năm, buồn thay, chỉ là chốc lát,
Đến tuổi già mới mua vui, tiếc quá ngắn ngủi.
Biết rồi đây, khi nằm xuống dười gò phía tây,
Tiết trùng dương đến, liệu có được giọt rượu nào không?

Cảm hứng lan man (Người dịch: Nguyễn Thạch Giang)
Long Vĩ bên bờ một đám cò,
Sông Lam trên bến, bác hàn nho.
Suố đời thơ phú ròng vô ích,
Đầy giá sách đàn chất mãi ngu.
Cuộc sống trăm năm coi mấy chốc,
Chuyện vui nuối cả tiếc từng giờ.
Phía tây bãi cỏ khi nằm xuống,
Chén rượu trùng dương ai tưới cho?

Tự cảm (Phóng dệt bongtaduong)
Bên bờ Long vĩ đám cò reo
Chốn bến sông Lam có lão nghèo
Thi phú loanh quanh ngày mất hút
Sách đèn chồng đống dốt còn đeo
Trăm năm tráng kiện vù qua hết
Một tuổi già nua đến thoáng vèo
Nấm mộ non đoài kia đón xuống
Xuân về giọt rượu cũng khô queo

Không có nhận xét nào: