Trang

8 tháng 1, 2014

VĨNH XUÂN

Tứ thời luân chuyển;
Bát tiết tuần hoàn.
Muôn nhà  hạnh phúc;
Trăm họ khang an!

Quý tỵ qua, ách nạn phăng trôi theo tuế nguyệt;
Giáp ngọ đến,yên bình kíp ngự với thời gian.
Tân niên nạp dư khánh,
Gia tiết hiệu trường xuân.
Tình Chúa tựa nắng mai, soi sắc thắm hồng ngàn tia ấm;
Ơn Trời như mưa móc, tưới lộc non xanh vạn chồi mầm.

Kìa én nghiêng trời - múa chao rợp bóng;
Nọ hoa ngập đất – phô sắc man vàn.
Năm có bốn mùa xuân trước nhất;
Người gồm trăm nết thiện đầu tiên.
Ướp đời thêm vị ngọt;
Nồng thế nức hương thơm.
                                                                       
Trút  bỏ buồn phiền đeo trí não;
Giữ gìn an lạc ngự tâm can.
Già nhủ cháu con chớ quên cội rễ;
Trẻ ghi trưởng thượng đâu mất mạch nguồn.

Lộc trổ sơn lâm,  đức tài chiếu  toả che trời đất;
Phước thâm giang hải, nhân nghĩa nồng nàn phủ thế nhân.
Gia quyến thuận hoà tăng hạnh phúc;
Tình người nhân ái ngập hân hoan.
Rượu dăm ngụm lao xao hương vị đọng;
Thơ mươi vần tươi tắn quyện thanh ngân.

Khắc vui trần thế mau qua lắm,
Hoan lạc thiên đường miên viễn luôn.
Cầu ánh chiếu soi ban vạn phúc;
Nguyện cơn mưa móc đổ muôn ân.

Cuộc trăm tuổi - là di trú thế trần dương hữu hạn;
Cõi vạn niên – chính hồi hương thiên quốc thọ vô cương.
Bờ nhân thế mơ phù trầm huyền ảo;
Bến quê trời thực vĩnh cửu hồng ân.

Nay tồn sinh đây, ăn ở tròn nhân tròn nghĩa;
Mai vĩnh phúc đó, nghỉ an vẹn kiếp vẹn phần.
Đấng vô thủy vô chung, đầy phép tắc tác sinh nghìn vạn;
Bậc hữu tiền hữu hậu, đủ quyền năng tạo dựng ức muôn.

Nguyện thần khí đến gieo tràn xã tắc;
Cầu chúa xuân về trải ngập giang sơn.
Dâng đôi bạch lạp!
Thắp đỉnh trầm nhang.
Hành trình thế tục!
Hướng vọng thiên đàng!...

Bùi Nghiệp


Không có nhận xét nào: