Trang

23 tháng 1, 2014

Tạp thi kỳ 1 - Nguyễn Du

 雜詩其一
壯士白頭悲向天,
雄心生計兩茫然。
春蘭秋菊成虛事,
夏暑冬寒奪少年。
黃犬追歡鴻嶺下,
白雲臥病桂江邊。
村居不厭頻沽酒,
尚有囊中三十錢。
阮攸

Tạp thi kỳ 1
Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên,
Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên.
Xuân lan thu cúc thành hư sự,
Hạ thử đông hàn đoạt thiếu niên.
Hoàng khuyển truy hoan Hồng Lĩnh hạ,
Bạch vân ngoạ bệnh Quế Giang biên.
Thôn cư bất yếm tần cô tửu,
Thượng hữu nang trung tam thập tiền.

Dịch nghĩa
Tráng sĩ đầu bạc ngửng nhìn trời, lòng bi đát,
Hùng tâm, sinh kế cả hai đều mờ mịt.
Xuân lan thu cúc đã thành chuyện hão,
Đông rét hè nóng cướp cả tuổi xuân.
Dắt chó đi săn, mãi vui dưới chân núi Hồng Lĩnh,
Trong mây trắng, nằm bệnh bên sông Giang Quế.
Ở thôn quê, thích nhất được mua rượu uống luôn,
Trong túi hãy còn ba mươi đồng tiền đây.

Nguyễn Du có biệt hiệu là Hồng sơn hiệp lộ, nghĩa là phường săn ở núi Hồng.
 
Làm thơ vớ vẩn (Phóng dệt Bongtaduong)
Tóc bạc anh hào ngửa mặt than
Dũng chí hùng tâm cũng lúc tàn
Thu vịnh xuân ngâm tiêu nhật nguyệt
Hạ nồng đông giá triệt thời gian
Mệt dừng sông Quế nhìn mây đuổi
Khỏe chạy non Hồng dẫn chó săn
Thôn dã nhàn vui luôn sẵn rượu
Ba chục đồng teng đủ khướt nằm

Không có nhận xét nào: